Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 17 juni 2020, SKGZ201902446

Ingangs- en beëindigingsdatum zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2019, artt. 2, 5, 6 en 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende, verzoek afgewezen ziektekostenverzekering 2018-2019

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 juni 2020
Datum publicatie: 22 juni 2020

Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201901624

Opzegging verzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art. 7 Zvw, art. 149 Rv Zaaknummer : 201901624, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 8 juni 2020

Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201901985

Ingangsdatum ziektekostenverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art. 5 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 27 mei 2020

Bindend advies GcZ, 18 maart 2020, SKGZ201901680

Ingangsdatum zorgverzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art. 5 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 maart 2020
Datum publicatie: 3 april 2020

Bindend advies GcZ, 18 maart 2020, SKGZ201901444

Beëindiging zorgverzekering, inschrijving BRP, herstel zorgverzekering, hoogte betalingsachterstand, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2012-2017, artt. 2, 6 en 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende, gedeeltelijke toewijzing ziektekostenverzekering 2012-2017

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 18 maart 2020
Datum publicatie: 26 maart 2020

Bindend advies GcZ, 19 februari 2020, SKGZ201901532

Hulpmiddelenzorg, rolstoel, omzetten van restitutie- naar naturaverzekering met terugwerkende kracht, dwaling, informatieverstrekking Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.2 Bzv, artt. 6:228.6:233 6:234 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 februari 2020
Datum publicatie: 20 februari 2020

Bindend advies , 23 oktober 2019, SKGZ201900195

Aanvullende ziektekostenverzekering, tandheelkundige zorg, medische selectie, controle rekening Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-010), Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg (TB/REG-19611-01)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 oktober 2019
Datum publicatie: 24 oktober 2019

Bindend advies GcZ, 4 september 2019, SKGZ201900205

Opzegging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, premierestitutie, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2018, art. 7:940 BW

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 september 2019
Datum publicatie: 4 september 2019

Bindend advies GcZ, 5 juni 2019, SKGZ201801781

EU-EER, grensarbeider, ingangsdatum zorgverzekering, premieachterstand, overdracht incassobureau, opzegging zorgverzekering Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 5, 8a en 16 Zvw, Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 juni 2019
Datum publicatie: 6 juni 2019

Bindend advies GcZ, 17 april 2019, SKGZ201802035

Herstel zorgverzekering, geldige BRP-inschrijving, Voorwaarden zorgverzekering 2017, art. 4a Zvw, Wet basisregistratie personen, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 mei 2019
Datum publicatie: 1 mei 2019