Bindend advies GcZ, 19 februari 2020, SKGZ201901532

Bindend advies GcZ, 19 februari 2020, SKGZ201901532

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 februari 2020
Datum publicatie: 20 februari 2020

Verzoeker heeft een restitutieverzekering. In 2019 was hij tijdelijk aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Deze wilde hij huren bij een zorgaanbieder die niet was gecontracteerd door de ziektekostenverzekeraar. Hij heeft voorafgaand de ziektekostenverzekeraar gevraagd welke vergoeding zou worden verleend. Omdat uit het antwoord bleek dat teveel kosten voor zijn rekening zouden blijven, heeft verzoeker besloten de rolstoel te huren bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Verzoeker is van mening dat hij net zo goed een naturaverzekering had kunnen afsluiten. Hij wil daarom zijn verzekering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 omzetten naar een naturaverzekering. Hij vordert vergoeding van het verschil in premie tussen beide verzekeringen. Daarnaast wil hij dat de ziektekostenverzekeraar de mogelijkheid biedt om aanvragen digitaal in te dienen. Ook moet de ziektekostenverzekeraar zijn informatieverstrekking verbeteren.
De ziektekostenverzekeraar heeft de verzekering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 omgezet, maar wil verzoeker niet verder tegemoet komen. Aanvragen kunnen al per e-mail worden ingediend. De informatieverstrekking over vergoedingen van niet-gecontracteerde zorgaanbieders is al aangepast naar aanleiding van eerdere uitspraken van de commissie.
De commissie oordeelt dat niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 6:228 BW. Daarom kan de verzekering niet op grond van dwaling worden vernietigd (of aangepast). Verzoeker kon bij het aangaan van de verzekering de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden van de ziektekostenverzekeraar op diens website raadplegen. Vernietiging van de verzekering op grond van artikel 6:233, sub b BW is daarom evenmin aan de orde.
Het is al mogelijk om een aanvraag per e-mail in te dienen bij de ziektekostenverzekeraar.
De omschrijving die de ziektekostenverzekeraar op zijn website geeft van het marktconforme tarief is in lijn met dat wat de Nederlandse Zorgautoriteit vermeld in de 'Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw' (TH/BR-025).
Door de ziektekostenverzekeraar is erkend dat hij aan verzoeker het verkeerde tarief heeft meegedeeld. De commissie vindt dit echter onvoldoende om hiervoor een sanctie op te leggen aan de ziektekostenverzekeraar.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken