Bindend advies , 23 oktober 2019, SKGZ201900195

Bindend advies , 23 oktober 2019, SKGZ201900195

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 oktober 2019
Datum publicatie: 24 oktober 2019

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar verzocht de aanvullende ziektekostenverzekering Tand Best af te sluiten voor hem en zijn partner. Deze verzekering kan enkel worden afgesloten als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Aangezien verzoeker en zijn partner niet aan deze voorwaarden voldoen, is de ziektekostenverzekeraar niet gehouden de verzekering aan te gaan.
Verder is verzoeker van mening dat de ziektekostenverzekeraar de declaraties voor tandheelkundige zorg niet goed heeft gecontroleerd en dat deze in strijd met de beleidsregels van de NZa zijn opgesteld. Niet is gebleken dat een dergelijke situatie aan de orde was. Om die reden stond het de ziektekostenverzekeraar vrij de desbetreffende declaraties in behandeling te nemen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken