Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hoe we jouw persoonsgegevens verwerken

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) behandelt klachten en geschillen over ziektekostenverzekeraars. De SKGZ verwerkt daarvoor jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je bij ons een klacht indient, onze websites gebruikt of met ons mailt of chat. Graag leggen we uit welke gegevens we vragen en waarvoor we deze gegevens gebruiken. Dat doen we in deze privacyverklaring. Ook leggen we hier uit wat je rechten zijn, wie er toegang heeft tot jouw persoonsgegevens en hoe lang we die gegevens bewaren.


De SKGZ is je aanspreekpunt

Welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel dat gebeurt en op welke manier, dat bepaalt de SKGZ zelf. De privacywet gebruikt hiervoor het woord verwerkingsverantwoordelijke. Je kunt ons over het verwerken van je gegevens vragen stellen door:

 • een e-mail te sturen naar: privacy@skgz.nl;
 • een brief te sturen naar: SKGZ, Postbus 291, 3700 AG Zeist.

Bij persoonsgegevens gaat het om informatie die direct of indirect over een persoon gaat. Zoals je naam, telefoonnummer of e-mailadres. Of om informatie die naar een persoon te herleiden is, zoals het IP-adres van je computer.

Verwerken is een wettelijk begrip. Het gaat om alles wat je met persoonsgegevens kunt doen. Zoals opslaan, raadplegen, gebruiken en verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens verwerken

Hieronder lees je per onderwerp welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Let op!

De SKGZ mag geen burgerservicenummer (BSN) verwerken. Stuur je ons een brief of document met daarop een BSN-nummer? Maak dat nummer dan onleesbaar.

De behandeling van een klacht over een ziektekostenverzekeraar gaat volgens het Reglement van de Ombudsman Zorgverzekeringen en het Reglement van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Deze reglementen gaan uit van wetten: de Zorgverzekeringswet, de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). De minister van Financiën heeft de reglementen goedgekeurd.

De SKGZ verwerkt je persoonsgegevens bij het behandelen van een klacht. Klik hier om te lezen hoe de SKGZ klachten behandelt.

Om welke gegevens gaat het?

Van degene waarover de klacht gaat verwerken wij naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, of andere contactgegevens, geslacht, geboortedatum en het onderwerp waarover de klacht gaat. Ook verwerken we gegevens over je gezondheid en financiële gegevens, maar alleen als de klacht daarover gaat. Al deze gegevens zetten we in ons digitale werksysteem.

Ben je als gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger betrokken bij een klacht? Dan verwerkt de SKGZ ook jouw gegevens: je naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Welk doel hebben we met het verwerken van deze persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens zodat de SKGZ goed en passend kan werken en vragen, klachten en geschillen goed kan behandelen.

Waarom mogen we hiervoor jouw persoonsgegevens verwerken (rechtsgrond)?

Er zijn verschillende redenen waarom we jouw persoonsgegevens mogen verwerken.

Allereerst om contact met je op te nemen of informatie te sturen (rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’).

En verder om volgens de wet jou en de zorgverzekeraar te laten weten dat de SKGZ een klacht niet kan behandelen (rechtsgrond ‘uitvoering taak van algemeen belang’).

En tot slot, omdat je ons hiervoor toestemming hebt gegeven (rechtsgrond ’toestemming). Je geeft ons toestemming voor het gebruik van je (gezondheids)gegevens zodat wij jouw klacht kunnen behandelen. Je geeft ook toestemming om jouw (gezondheids)gegevens op te vragen bij jouw zorgverzekeraar en met jouw zorgverzekeraar te delen. Ook geef je toestemming voor het delen van (gezondheids)gegevens met Zorginstituut Nederland, zodat zij een wettelijk verplicht advies kunnen geven.

Je geeft toestemming via het standaardformulier van de SKGZ. Je mag de toestemming altijd weer intrekken. Stuur daarvoor een e-mail naar privacy@skgz.nl. Zie ook de informatie bij ‘Jouw privacyrechten’.

Waarom mogen we de persoonsgegevens van een gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger verwerken (rechtsgrond)?

Volgens de wet moeten wij alle informatie die we van een partij krijgen, ook aan de andere partij geven (rechtsgrond ‘uitvoering taak van algemeen belang’). Daarom verwerken we ook de persoonsgegevens van een gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger.

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

Het gaat om SKGZ-medewerkers, de Ombudsman Zorgverzekeringen, leden van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, de medisch adviseur van de SKGZ, medewerkers van de zorgverzekeraar waarover de klacht gaat en medewerkers van Zorginstituut Nederland. Deze ontvangers krijgen je persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor de behandeling van jouw klacht.

We leggen je persoonsgegevens vast in ons registratiesysteem. Voor de bouw en het onderhoud van dit systeem zorgen bedrijven buiten de SKGZ. Met deze bedrijven hebben we afspraken gemaakt over de beveiliging van jouw gegevens.

De SKGZ heeft het recht om bij agressie of vermoeden van (psychisch, medisch of lichamelijk) gevaar voor jouzelf of een ander (ook op papier) melding te maken bij de politie of een zorgpunt.

Wat nog meer belangrijk is

 • We slaan je gegevens op in landen binnen de Europese Unie.
 • We bewaren je persoonsgegevens maximaal twee jaar na het laatste contact over de klacht.
 • Je bent niet wettelijk of contractueel verplicht om je persoonsgegevens aan ons te geven. Zonder toestemming van degene waarover de klacht gaat kunnen wij alleen algemene informatie geven. Bemiddeling door de ombudsman of een uitspraak van de geschillencommissie is dan niet mogelijk.
 • Bij de verwerking van je persoonsgegevens is er geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.
 • De persoonsgegevens die u invult op het online klachtenformulier worden beveiligd verstuurd. Personen die werken voor de SKGZ hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. We beschermen je persoonsgegevens met verschillende beveiligingsmaatregelen. Zo kan niet zomaar iemand bij je gegevens.

De SKGZ wil jou zo goed mogelijk helpen. Daarom horen we graag wat je vindt van onze behandeling van jouw klacht over de zorgverzekeraar. Na de behandeling van jouw klacht vragen wij je om een vragenlijst in te vullen. De uitnodiging daarvoor ontvang je via e-mail.

We gebruiken hiervoor het platform LimeSurvey. Dit is een open source platform voor het maken van vragenlijsten.

Om welke gegevens gaat het?

Voor het versturen van de uitnodiging verwerken we jouw e-mailadres.

Welk doel hebben we met het verwerken van deze persoonsgegevens?

We verzamelen klantervaringen om onze dienstverlening te verbeteren.

Waarom mogen we hiervoor jouw persoonsgegevens verwerken (rechtsgrond)?

De SKGZ is verplicht om periodiek de klanttevredenheid te onderzoeken (rechtsgrond ‘uitvoering taak van algemeen belang’). Dat staat in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

De SKGZ-medewerkers die het onderzoek uitvoeren en de externe webbeheerder.

Wat nog meer belangrijk is

 • We slaan je gegevens op in landen binnen de Europese Unie.
 • Je bent niet wettelijk of contractueel verplicht om je persoonsgegevens aan ons te geven. Maar zonder jouw gegevens kunnen wij je geen vragenlijst toesturen.
 • Bij de verwerking van je persoonsgegevens is er geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wil je geen vragenlijst ontvangen? Stuur dan een e-mail naar privacy@skgz.nl. Zie ook de informatie onder de kop ‘Jouw privacyrechten’.

We zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat alle partijen informatie digitaal naar ons kunnen sturen en van ons kunnen ontvangen. Daarvoor is de SKGZ-berichtenbox gemaakt. Dit is een persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale berichten. We maken alleen een SKGZ-berichtenbox voor jou aan, als je daarom vraagt. Heb je een berichtenbox, maar wil je die niet meer gebruiken? Laat het ons weten. Dan verwijderen we jouw SKGZ-berichtenbox. Je krijgt onze berichten dan per post.

Lees meer over de SKGZ-berichtenbox op onze vraag en antwoord pagina.

Om gebruik te maken van de SKGZ-berichtenbox leggen wij persoonsgegevens van jou vast.

Om welke gegevens gaat het?

Je geslacht, voorletter(s), achternaam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, wachtwoord en IP-adres. Van het IP-adres leggen wij niet de laatste cijfers vast.

Welk doel hebben we met het verwerken van deze persoonsgegevens?

We zorgen voor een professionele communicatie met alle betrokkenen bij de behandeling van een klacht over een zorgverzekeraar. En voor de beveiliging, de toegangscontrole, het gebruik en het onderhoud van het systeem voor de SKGZ-berichtenbox.

Waarom mogen we hiervoor jouw persoonsgegevens verwerken (rechtsgrond)?

De gegevens zijn noodzakelijk voor de goede werking van de SKGZ-berichtenbox en de beveiliging daarvan (rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’). Zonder jouw persoonsgegevens kunnen wij geen veilig systeem voor de SKGZ-berichtenbox aanbieden.

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

De externe webbeheerder en de SKGZ-medewerkers die zorgen voor de goede werking van de SKGZ-berichtenboxen. Het bedrijf Messagebird ontvangt jouw mobiele telefoonnummer om je een sms met veiligheidscode te sturen.

Wat nog meer belangrijk is

 • We slaan je gegevens op in landen binnen de Europese Unie.
 • We verwijderen automatisch een SKGZ-berichtenbox die 1 jaar niet is gebruikt. Digitale berichten via de SKGZ-berichtenbox blijven maximaal 28 dagen beschikbaar.
 • Je bent niet wettelijk of contractueel verplicht om je persoonsgegevens aan ons te geven. Zonder je gegevens kunnen wij geen SKGZ-berichtenbox voor je aanmaken. Je ontvangt onze berichten dan per post.
 • Bij de verwerking van je persoonsgegevens is er geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.
 • Je gegevens zijn beveiligd. Zo kan niet iemand bij je gegevens. Het wachtwoord en het bericht dat wij naar je sturen zijn bijvoorbeeld versleuteld. De externe webbeheerder kan het bericht niet lezen. Elk bericht heeft een unieke link. Deze link is beperkt geldig. Is de link verlopen? Dan wordt het bericht verwijderd. Maandelijks kijken wij of onze beveiligingsmaatregelen nog voldoende zijn.

Je kunt de SKGZ bereiken per chat. Hiervoor verwerken wij jouw persoonsgegevens.

Om welke gegevens gaat het?

Je naam, jouw inhoudelijke vraag en de andere informatie die je zelf in de chat aan ons geeft. Ook verwerken wij je dossiernummer en/of e-mailadres.

Welk doel hebben we met het verwerken van deze persoonsgegevens?

We beantwoorden daarmee de vraag die je ons stelt via de chat.

Waarom mogen we hiervoor jouw persoonsgegevens verwerken (rechtsgrond)?

Je gegevens zijn nodig om jouw vraag te beantwoorden (rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’).

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

De SKGZ-medewerker(s) die jouw vraag via de chat beantwoorden. In de privacyverklaring van LiveChat lees je wat dit bedrijf doet met jouw gegevens.

Wat nog meer belangrijk is

 • We slaan je gegevens op in landen binnen buiten de Europese Unie. Hierover hebben wij met onze leverancier afspraken gemaakt.
 • We bewaren je gegevens 13 maanden.
 • Je bent niet wettelijk of contractueel verplicht om je persoonsgegevens aan ons te geven. Zonder je gegevens kunnen wij je vraag misschien niet goed beantwoorden.
 • Bij de verwerking van je persoonsgegevens is er geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wij adviseren je dringend om geen gezondheidsgegevens met ons te delen via de chat! Heb je een vraag waarbij het gaat over je gezondheidsgegevens? Bel ons dan op 088 900 6 900. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.

De SKGZ organiseert regelmatig een webinar. Als je wilt deelnemen aan een webinar verwerken wij je gegevens. Wij gebruiken Zoom voor onze webinars. In de privacyverklaring van Zoom lees je hoe zij omgaan met je privégegevens.

Om welke gegevens gaat het?
Je naam en e-mailadres. En ook de naam van de organisatie waarvoor je werkt en in welke functie.

Welk doel hebben we met het verwerken van deze persoonsgegevens?
Je naam en e-mailadres gebruiken we om je een link toe te sturen, waarmee je kunt deelnemen aan het webinar. Met de naam van je organisatie en je functie, kunnen wij gebruiken om de inhoud van het webinar af te stemmen op de deelnemers. Tot slot gebruiken we je gegevens voor een sturen van een enquête over het webinar. Zo kunnen we onze webinars steeds beter maken.

Waarom mogen we hiervoor je gegevens verwerken?

De gegevens zijn nodig voor de organisatie van het webinar. En om je daaraan te kunnen laten deelnemen (rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’)

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

Degenen die vanuit de SKGZ het webinar organiseren.

Wat nog meer belangrijk is.

 • We slaan je gegevens op in landen binnen de Europese Unie.
 • We verwijderen je gegevens nadat we de enquête over het webinar hebben afgesloten. We bewaren je gegevens wel, als je ons het laten weten op d hoogte te willen worden gehouden van nieuwe webinars. We verwijderen je gegevens dan, als je daarom vraagt.
 • Je bent niet wettelijk of contractueel verplicht om je gegevens aan ons te geven. Zonder je e-mail kunnen we je geen link sturen voor het webinar.
 • Bij de verwerking van je persoonsgegevens is er geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Reageer je op een vacature bij de SKGZ? Dan verwerken wij je persoonsgegevens.

Om welke gegevens gaat het?

Je naam, titel, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en mogelijk je bankrekeningnummer. Verder verwerken we je nationaliteit, geboorteplaats, geslacht. Ook verwerken we gegevens over je opleiding, gevolgde cursussen en stages, gegevens over de functie waarnaar je solliciteert en gegevens over eerdere functies. Daarnaast verwerken we andere gegevens die je zelf aan ons geeft. En gegevens die we wettelijk verplicht moeten verwerken. Bij minderjarige sollicitanten verwerken wij ook de contactgegevens van de ouder, voogd of verzorger.

Welk doel hebben we met het verwerken van deze persoonsgegevens?

We beoordelen met deze gegevens of een sollicitant geschikt is voor de functie die open staat of open komt te staan. Ook vergoeden we met deze gegevens de onkosten van de sollicitant. Daarnaast verwerken we de gegevens voor onze interne controle en bedrijfsbeveiliging en voor de uitvoering of toepassing van wetgeving.

Waarom mogen we hiervoor jouw persoonsgegevens verwerken (rechtsgrond)?

Met je persoonsgegevens bereiken we de hiervoor genoemde doelen en voeren we een (arbeids)overeenkomst uit (rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’).

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

De SKGZ-medewerkers die alles rondom de sollicitatie regelen. Doe je mee aan een medische of psychologische keuring of een assessment? Dan krijgen de keurende arts, de psycholoog of degene die belast is met het assessment alleen jouw (persoons)gegevens die noodzakelijk voor de keuring of het assessment.

Wat nog meer belangrijk is

 • We slaan je gegevens op in landen binnen de Europese Unie.
 • We bewaren je gegevens maximaal vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je daarvoor toestemming geeft, bewaren we de gegevens maximaal 1 jaar na de beëindiging van de sollicitatieprocedure.
 • Je bent niet wettelijk of contractueel verplicht om je persoonsgegevens aan ons te geven. Zonder je gegevens kunnen wij je sollicitatie niet beoordelen.
 • Bij de verwerking van je persoonsgegevens is er geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

De SKGZ onderhoudt contact met haar (zakelijke) relaties. Hiervoor verwerken we de persoonsgegevens van deze relaties in Perfectview. In de privacyverklaring van Perfectview lees je wat dit bedrijf doet met jouw gegevens.

Om welke gegevens gaat het?

Je naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer. Ook verwerken we de naam, contactgegevens en adresgegevens van het bedrijf waar je werkt.

Welk doel hebben we met het verwerken van deze persoonsgegevens?

De SKGZ bouwt hiermee haar relatiebestand op en beheert hiermee haar relatiebestand.

Waarom mogen we hiervoor jouw persoonsgegevens verwerken (rechtsgrond)?

We registreren je persoonsgegevens om de relatie met jou te onderhouden (rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’). We verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk.

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

De SKGZ-medewerkers die de contactgegevens nodig hebben voor het onderhouden van (zakelijke) relaties.

Wat nog meer belangrijk is

 • We slaan je gegevens op in landen binnen de Europese Unie. Hierover hebben wij met onze leverancier Perfectview afspraken gemaakt.
 • We bewaren je gegevens zolang de relatie duurt. We verwijderen je gegevens als je daarom vraagt.
 • Je bent niet wettelijk of contractueel verplicht om je persoonsgegevens aan ons te geven. Zonder je gegevens kunnen wij geen contact met je onderhouden.
 • Bij de verwerking van je persoonsgegevens is er geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

De SKGZ heeft een account op Twitter en op LinkedIn. Lees de privacyverklaringen op Twitter en LinkedIn om te weten hoe deze bedrijven jouw persoonsgegevens verwerken.

De SKGZ heeft een Hootsuite-account om te meten wat gebruikers van social media bespreken over zorgonderwerpen of de SKGZ. We gebruiken Hootsuite ook voor het inplannen van onze berichten op social media. In de privacyverklaring van Hootsuite lees je wat dit bedrijf doet met jouw gegevens. Hootsuite is gevestigd in Canada. Canada is door de Europese Commissie aangewezen als land met voldoende privacybescherming.

Wij adviseren je dringend om geen persoonlijke informatie met ons te delen via Twitter en LinkedIn! Heb je een vraag over een probleem tussen jou en je zorgverzekeraar? Bel ons dan op 088 900 6 900. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.

Meer informatie over cookies »

We gebruiken Vimeo voor het tonen van video’s op onze website. Bekijk je een video op onze website? Dan plaatst het bedrijf Vimeo.com cookies. De SKGZ heeft geen controle over deze cookies of het gebruik hiervan. Ook verkrijgt Vimeo jouw IP-adres, ook als je niet bent aangemeld bij Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De informatie die Vimeo verzameld, gaat naar de Vimeo-server in de Verenigde Staten. In de privacyverklaring van Vimeo lees je hoe het bedrijf omgaat met de verzamelde persoonsgegevens.

Als je bent ingelogd op je Vimeo-account, sta je Vimeo toe om je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel te koppelen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je Vimeo-account.

Meer informatie over cookies »

We gebruiken cookies van Google Analytics om te onderzoeken hoe mensen de SKGZ-website gebruiken. Daardoor kunnen we deze website steeds iets beter maken. Bijvoorbeeld door meer gebruiksgemak te bieden of aanvullende informatie toe te voegen.

We zorgen ervoor dat de cookies minimale gevolgen hebben voor de privacy van onze websitebezoekers. Dat doen we door de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens te volgen. Het gaat om de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics uit augustus 2018.

In onderstaand overzicht staan alle cookies die tijdens een bezoek aan skgz.nl op je computer kunnen worden geplaatst. Je ziet ook welke informatie wij daarmee bijhouden en hoe lang we de cookies bewaren.

Naam Doel Geldigheid
PHPSESSID Interne sessies opslaan Verloopt direct na het verlaten van de website
_ga Bijhouden van bezoekersstatistieken 2 jaar
_gat Bijhouden van bezoekersstatistieken 10 minuten

Als je de SKGZ-website gebruikt, geef je toestemming voor het plaatsen van de cookies en het verwerken daarvan door Google. Je kunt de cookies weigeren. Misschien kun je dan niet alle mogelijkheden van onze websites benutten.

Meer informatie over cookies »

Meer informatie over Google Analytics »

We publiceren de uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Dat doen we ongeveer iedere twee weken en anoniem, dus zonder namen van personen. Wil je daar automatisch bericht van krijgen? Dan kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Daarvoor verwerken wij je persoonsgegevens.

Om welke gegevens gaat het?

Je naam en e-mailadres.

Welk doel hebben we met het verwerken van deze persoonsgegevens?

We verwerken je gegevens om je op de hoogte te houden van uitspraken door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Waarom mogen we hiervoor jouw persoonsgegevens verwerken (rechtsgrond)?

Om je de uitspraken-nieuwsbrief te sturen. We doen dat alleen als je daar zelf om vraagt, zodat je op de hoogte bent van de meest recente uitspraken door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (rechtsgrond ’toestemming’). Je kunt de toestemming voor het toesturen van de uitspraken-nieuwsbrief altijd intrekken. We verwijderen dan je gegevens uit ons verzendbestand.

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

De externe webbeheerder en de SKGZ-medewerkers die de uitspraken-nieuwsbrief verzorgen verwerken je persoonsgegevens.

Wat nog meer belangrijk is

 • We slaan je gegevens op in landen binnen de Europese Unie.
 • We bewaren je gegevens zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief. We verwijderen je gegevens als je je uitschrijft voor de uitspraken-nieuwsbrief.
 • Je bent niet wettelijk of contractueel verplicht om je naam en e-mailadres aan ons te geven. Maar zonder die gegevens kunnen we je geen uitspraken-nieuwsbrief toesturen.
 • Bij de verwerking van je persoonsgegevens is er geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Zorgverzekeringslijn is onderdeel van de SKGZ. Zorgverzekeringslijn geeft onafhankelijk advies en praktische tips voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Voor de privacyverklaring van Zorgverzekeringslijn verwijzen wij je naar: www.zorgverzekeringslijn.nl/privacy.

Jouw privacyrechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, het gebruik ervan te beperken, over te dragen of te laten verwijderen. Ook heb je het recht om eerder gegeven toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens weer in te trekken. En je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens.

Wil je gebruik maken van je rechten? Doe dat door:

 • een e-mail te sturen naar: privacy@skgz.nl;
 • een brief te schrijven naar: SKGZ, t.a.v. directie, Antwoordnummer 5518, 3700 VB Zeist (geen postzegel nodig).

Je krijgt binnen vier weken een reactie.

We willen zeker weten dat je echt degene bent waarover het gaat. Daarom kunnen we om aanvullende informatie vragen.

Als je niet tevreden bent over hoe de SKGZ met je privacy omgaat, kun je een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens lees je meer over je privacyrechten.

Beveiliging

We vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed zijn beschermd. Dat doen we met technische beveiligingsmaatregelen. Ook hebben we afspraken gemaakt met onze medewerkers en leveranciers. Heeft iemand toegang tot persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is? Of zijn de gegevens onterecht vernietigd of gewijzigd? Meld dit dan op datalek@skgz.nl. We beoordelen iedere melding en ondernemen daarop actie.

Via links op onze websites kun je op de websites van andere organisaties komen. We kunnen niet garanderen dat deze organisaties op een betrouwbare of veilige manier jouw persoonsgegevens verwerken. Daarom raden we je aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je ze gebruikt.

Interne toezichthouder

De SKGZ heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG). Deze interne toezichthouder let op de naleving van de privacyregels. Bij de FG kun je terecht met vragen over de verwerking van je persoonsgegevens of over je privacyrechten. Je kunt de FG bereiken door:

 • een e-mail te sturen naar: fg@skgz.nl;
 • een brief te sturen naar: SKGZ, t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming, Antwoordnummer 5518, 3700 VB Zeist (geen postzegel nodig).

De FG behandelt geen klachten over privacy. Een privacyklacht wordt behandeld door de directeur volgens de interne klachtenprocedure van de SKGZ.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Hier vind je altijd de nieuwste versie. De huidige privacyverklaring is van 16 maart 2022.