Diagnose-behandelcombinatie

DBC

Verdiepende informatie diagnose-behandelcombinatie (dbc)

Wil je meer weten over dbc-zorgproducten (diagnose-behandelcombinaties)? We geven je hier uitleg

Met een dbc kan een ziekenhuis, kliniek of GGZ-instelling een volledige zorgtraject in rekening brengen, vanaf het eerste consult tot de laatste controle. Een dbc noemen we ook wel dbc-zorgproduct. Voor veel dbc’s kun je een vergoeding krijgen vanuit het basispakket. Maar er zijn wel regels en voorwaarden. Je leest er hier meer over.


Wat is een dbc?

Een ziekenhuis, kliniek of GGZ-instelling stuurt geen rekeningen voor losse afspraken. Deze zorginstellingen gebruiken een diagnose-behandelcombinatie (dbc), ook wel dbc-zorgproduct genoemd. Met een dbc brengen ze het volledige zorgtraject in rekening. Het gaat om een eerste consult of intakegesprek, onderzoek en diagnose, daadwerkelijke behandeling (zoals een operatie) en controles na afloop van de behandeling. Voor het openen en sluiten van dbc’s gelden landelijke regels. Deze regels worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Vanaf 2022 wordt de dbc voor GGZ-zorg niet meer gebruikt.

Declaratiecodes en prijzen

Bij een diagnose-behandelcombinatie hoort een declaratiecode. En voor elke declaratiecode is een prijs vastgesteld. Voor sommige dbc’s bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een vaste of een maximale prijs. Voor de andere dbc’s spreekt de zorgverzekeraar met het ziekenhuis een prijs af. Of stelt het ziekenhuis zelf de prijs vast.

De vastgestelde prijs hangt af van hoeveel zorg een patiënt gemiddeld nodig heeft bij dezelfde diagnose. Dat kan meer of minder zijn dan de hoeveelheid zorg die je daadwerkelijk nodig hebt. In de prijs zijn ook kosten verwerkt die niet direct met de behandeling te maken hebben. Het gaat bijvoorbeeld om een vergoeding voor algemene kosten, geld waardoor het ziekenhuis in de regio kan blijven bestaan. Daardoor kan de prijs voor een dbc behoorlijk hoog zijn.

Hoe lang is een dbc geldig?

Een dbc mag maximaal 120 dagen duren. Duurt de behandeling langer? Dan opent de zorgverlener een vervolg-dbc. Ook een vervolg-dbc loopt maximaal 120 dagen. Als dat nodig is, kan de zorgverlener daarna weer een vervolg-dbc openen. De startdatum van een vervolg-dbc sluit direct aan op de vorige dbc.

Na sluiting van elke dbc stuurt de zorgverlener een rekening. Bij natura zorg gaat de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar verrekent hierna de vergoeding met het nog openstaande eigen risico. De zorgverzekeraar vermeldt niet op alle declaratieoverzichten de dbc’s.

Bij een restitutiepolis stuurt de zorgverlener de rekening naar de verzekerde. Je kunt meerdere rekeningen krijgen voor dezelfde behandeling. Op de rekening staan de dbc en de declaratiecode. Dure onderdelen van de zorg vallen buiten de dbc, zoals dure medicijnen of een opname op de intensive care. Die kosten staan apart op de rekening.

De verrekening van de vergoeding voor een dbc met je eigen risico

Voor veel dbc’s kun je een vergoeding krijgen vanuit het basispakket. De zorgverzekeraar verrekent de vergoeding voor een dbc met je openstaande eigen risico. De startdatum van de dbc is daarbij bepalend, niet het kalenderjaar. Is de eerste dbc bijvoorbeeld gestart in 2020? En de vervolg-dbc in 2021? Dan verrekent de zorgverzekeraar de vergoeding voor de eerste dbc met het openstaande eigen risico over 2020. De vergoeding voor de vervolg-dbc verrekent hij met het openstaande eigen risico over 2021. Het kan dus gebeuren dat de zorgverzekeraar de vergoeding voor één behandeling twee keer met het openstaande eigen risico verrekent.

Is je ziekenhuisbehandeling uitgesteld door de coronacrisis, bijvoorbeeld van 2020 naar 2021? En is er een dbc gestart in 2020 en een vervolg-dbc in 2021? Ook dan mag de zorgverzekeraar de vergoeding verrekenen met je openstaande eigen risico van 2020 en 2021. In de Tweede Kamer zijn aan de minister vragen gesteld over extra kosten voor uitgestelde zorg door de coronacrisis. De minister heeft daarop geantwoord de regels niet aan te passen. Lees hier de gestelde vragen en het antwoord van de minister.

Bekijk de uitlegvideo van de NZa over het betalen van ziekenhuiszorg. Lees ook de informatiekaart van de Nederlandse Zorgautoriteit over ziekenhuisbezoek in 2021 en eigen risico betalen in 2020.

Wanneer neem je contact met ons op

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen of klachten hebt na het lezen van de verdiepende informatie. Bijvoorbeeld als je een probleem hebt met je zorgverzekeraar over een dbc. Of als je niet begrijpt hoe de dbc voor jouw behandeling is samengesteld. Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

Box icon

Premie, eigen risico

Voor de zorgverzekering wordt een bedrag aan de verzekeraar betaald. Dit wordt premie genoemd. Wordt de premie voor de basisverzekering niet op tijd betaald? Dan kan de verzekeraar dat melden bij het CAK.

...

Doorzoek alle casussen

Heb je een probleem waar je met de zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kan je dit aan ons voorleggen.

Ga naar uitgebreid zoeken

Recente uitspraken binnen dit thema

Bindend advies GcZ, 17 augustus 2020, SKGZ201901608

De ziektekostenverzekeraar mag rente en incassokosten in rekening brengen op het moment dat een rekening niet op tijd wordt betaald. Een aanvullende verzek...

Premie, eigen risico
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 17 augustus 2020
Datum publicatie: 18 augustus 2020
Bindend advies GcZ, 12 augustus 2020, SKGZ202000361

Premie, premieachterstand, opzegging, aanmelding CAK Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, art. 8a en 16 Zvw, artt. 3:307, 3:317, 6:5 en 6:...

Premie, eigen risico
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 12 augustus 2020
Datum publicatie: 13 augustus 2020
Bindend advies GcZ, 5 augustus 2020, SKGZ202000309

Premie, aanmelding Zorginstituut, opschorting en hervatting aanmelding, hernieuwde opschorting, hoogte betalingsachterstand, schadevergoeding Regelgeving...

Premie, eigen risico
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 augustus 2020
Datum publicatie: 10 augustus 2020
Bekijk alle uitspraken binnen dit thema

Meer informatie?

Nederlandse Zorgautoriteit

Hier vindt u meer informatie over een ziekenhuisrekening.

NZa Zorgproductapplicatie

Als je in deze applicatie een dbc-code of declaratiecode invoert, krijgt je meer informatie over die dbc.

Open dis data

Ben je op zoek naar de gemiddelde prijs van een dbc over de afgelopen jaren? Dat kun je opzoeken in Open dis data.