Ombudsagenda

SKGZ staat voor een goede toegang tot zorg voor iedereen. Maar soms staat die toegang onder druk. Bijvoorbeeld als mensen de weg kwijtraken in het woud van wetten en regels rondom de toegang tot zorg. Of omdat ze voor een zorgverzekering hebben gekozen die niet goed aansluit bij hun zorgbehoefte.

Als er sprake is van signalen over waar het zorgverzekeringsstelsel kraakt en die (potentieel) grote maatschappelijke impact hebben, dan komen ze op de agenda van de Ombudsman Zorgverzekeringen. Het gaat hier dus om thema’s die een individuele zaak of individuele verzekeraar overstijgen. De Ombudsman zet zich persoonlijk in om deze onderwerpen actief onder de aandacht te brengen en samen met betrokken partijen aan een oplossing te werken.

Ombudsthema’s 2024

Thema’s die in 2024 op de Ombudsagenda staan, zijn: