Revalidatiezorg

Revalidatiezorg

Verdiepende informatie over revalidatiezorg

Wil je meer weten over vergoedingen voor revalidatiezorg? We geven je hier uitleg

Na ziekte of een ongeluk is het soms nodig om de conditie van je geest of lichaam te verbeteren. Dat kan met medisch specialistische revalidatiezorg. Het basispakket kan deze zorg voor je herstel vergoeden, maar onder voorwaarden. Deze voorwaarden veranderen jaarlijks. Je leest er hier meer over.


Met revalidatiezorg zelfstandiger je dagelijkse leven (blijven) leven

Heb je een ziekte of ongeluk gehad? Dan heb je soms medisch specialistische revalidatie nodig. Met deze herstelzorg verbeter je je lichamelijke en geestelijke conditie, onder leiding van een revalidatie arts. Het gaat dus niet om paramedische zorg zoals enkelvoudige fysiotherapie en oefentherapie. Daarvoor gelden andere regels voor vergoeding.

Revalidatiezorg krijg je op indicatie van een medisch specialist voor een lichamelijke of geestelijke beperking. Die beperking kan ontstaan door een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Of door stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen. Door revalidatie kun je zelfstandiger je dagelijkse leven (blijven) leiden.

Er zijn twee soorten revalidatiezorg:

  • Algemene medisch specialistische revalidatie: onderzoek en behandeling door een revalidatie arts.
  • Interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie: onderzoek en behandeling door de revalidatie arts en één of meer behandelaars in een multidisciplinair revalidatieteam. In dat team zitten bijvoorbeeld een bewegingstherapeut, een maatschappelijk werker, logopedist en ergotherapeut. De revalidatie arts heeft de directe leiding en verantwoordelijkheid over de behandeling.

Je krijgt revalidatiezorg bij een revalidatiecentrum. Als de zorgverlener dat nodig vindt, verblijf je daar ook.

Voorwaarden voor vergoeding van revalidatiezorg uit het basispakket

Het basispakket kan revalidatiezorg vergoeden, maar onder voorwaarden. Zo moet de zorg voldoen aan wat zorgverleners ‘plegen te bieden’. Voor revalidatiezorg gaat het dus om zorg die revalidatie artsen normaal geven. Zorginstituut Nederland heeft hiervoor een beoordelingsrichtlijn opgesteld. Eind 2021 verschijnt naar verwachting een hernieuwde versie voor revalidatiezorg. De zorg moet ook voldoen aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. De verzekerde moet verder op de zorg zijn aangewezen en de zorg moet doelmatig zijn. En je moet de zorg eerst aanvragen.

Om de doelmatigheid van een behandeling te kunnen beoordelen, kijkt de zorgverzekeraar of er stepped careis aangeboden. De revalidatiezorg begint met de behandeling die het minst belastend is, het minst kost en het kortste duurt tegen een zo goed mogelijk resultaat. Pas als deze minder intensieve behandeling onvoldoende effect heeft, krijg je een vergoeding voor de volgende stap: een meer intensieve behandeling. Een operatie of opname in een revalidatiecentrum is de laatste stap.

De zorgverzekeraar kan ook aanvullende voorwaarden hebben. Bijvoorbeeld dat een zorgverlener bij een beroepsgroep moet zijn aangesloten. Lees de voorwaarden dus goed.

Uitgelicht: geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Als een oudere in een instelling woont, valt deze zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Soms vergoedt de zorgverzekeraar de kosten voor geriatrische revalidatiezorg uit het basispakket. Bijvoorbeeld als een kwetsbare oudere die nog thuis woont in het ziekenhuis is opgenomen voor een botbreuk of een beroerte. De bedoeling van geriatrische revalidatiezorg is dan om functionele beperkingen te verminderen, zodat de oudere veilig terug kan naar huis. De zorgverzekeraar vergoedt standaard maximaal zes maanden geriatrische revalidatiezorg vanuit het basispakket.

Wanneer neem je contact met ons op

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen of klachten hebt na het lezen van de verdiepende informatie. Denk je dat jij recht hebt op (meer) vergoeding of ben je het niet eens met de beslissing van jouw zorgverzekeraar? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

Box icon

Paramedische zorg

Onder paramedische zorg vallen: fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. Het basispakket dekt deze zorg beperkt.

Doorzoek alle casussen

Heb je een probleem waar je met de zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kan je dit aan ons voorleggen.

Ga naar uitgebreid zoeken

Recente uitspraken binnen dit thema

Bindend advies GcZ, 18 augustus 2020, SKGZ201902762

Partijen hebben ter zitting overeenstemming bereikt.Paramedische zorg, fysiotherapie en oedeemtherapie, eerste 20 behandelingen, declaratiecodes Regelgev...

Paramedische zorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 18 augustus 2020
Datum publicatie: 18 augustus 2020
Bindend advies GcZ, 22 juli 2020, SKGZ201902693

De commissie beslist dat verzoekster met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 aanspraak heeft op twee behandelingen fysiotherapie per week ten laste v...

Paramedische zorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 22 juli 2020
Datum publicatie: 27 juli 2020
Bindende advies GcZ, 3 juni 2020, SKGZ201902012

Alternatieve zorg, massages bij meervoudige hernia Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.6 Bzv, Voorwaarden a...

Paramedische zorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 juni 2020
Datum publicatie: 11 juni 2020
Bekijk alle uitspraken binnen dit thema

Meer informatie

Zorginstituut

Hier lees je wat het Zorginstituut verstaat onder zorg zoals revalidatie artsen die ‘plegen te bieden’.

Revalidatiegeneeskunde

Het Algemeen Beroepskader Revalidatiegeneeskunde beschrijft aan welke kwaliteitsvoorwaarden medisch specialistische revalidatie moet voldoen.