Fysio- en oefentherapie

Fysio- en oefentherapie

Verdiepende informatie over fysio- en oefentherapie

Wil je meer weten over vergoedingen voor fysio- en oefentherapie? We geven je hier uitleg

De regels en voorwaarden voor vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie zijn best ingewikkeld. Een vergoeding voor fysiotherapie of oefentherapie hangt af van je leeftijd, je lichamelijke klacht, de soort behandeling en welke verzekering je hebt. In de Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering staat welke behandelingen vanuit het basispakket worden vergoed en voor hoe lang. Deze lijst kan jaarlijks veranderen. Een aanvullende verzekering kan meer vergoeden.


Vergoeding voor fysio- en oefentherapie uit het basispakket

Wanneer heb je recht op een vergoeding voor fysio- en oefentherapie uit het basispakket? Dat hangt op de eerste plaats af van je leeftijd. Per aandoening kan ook de duur van de vergoede behandeling verschillen. Voor sommige aandoeningen krijg je alleen een beperkt aantal behandelingen vergoed vanuit het basispakket. De vergoeding voor fysio- en oefentherapie kan ook in duur én aantal zijn beperkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de behandeling voor mensen die ernstige COVID-19 hebben gehad en daar nog lang klachten van hebben (long-COVID).

Loop de volgende punten na als je wil bepalen of en hoe lang je recht hebt op een vergoeding uit het basispakket voor fysio- en oefentherapie.

  • Je bent jonger dan 18 jaar

Als je jonger bent dan 18 jaar, krijg je een vergoeding voor de eerste negen behandelingen. Helpt dat niet voldoende? Dan krijg je een vergoeding voor nog eens maximaal negen behandelingen. Voor sommige aandoeningen krijg je mogelijk alle behandelingen vergoed. Dat geldt voor aandoeningen die staan in Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

  • Je bent 18 jaar of ouder

Kijk dan ook in Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. Hierin staan de aandoeningen die vanuit het basispakket worden vergoed. Fysiotherapie en oefentherapie voor etalagebenen, artrosebehandelingen voor knie en heup, en bekkentherapie worden vanaf de eerste behandeling vergoed. De vergoeding geldt voor een maximaal aantal behandelingen.  Bij etalagebenen is dat bijvoorbeeld 37 behandelingen. Voor alle andere aandoeningen op de lijst geldt: de eerste twintig behandelingen betaal je altijd zelf. En daarna verrekent de zorgverzekeraar de vergoeding met je eigen risico.

  • Maximale duur van de behandeling

Voor de behandeling van bekkeninstabiliteit na een bevalling geldt bijvoorbeeld een termijn van maximaal drie maanden. Heb je fysiotherapie of oefentherapie nodig voor een frozen shoulder, dan duurt de vergoeding maximaal twaalf maanden. Deze termijnen gaan in vanaf de eerste behandeling.

  • Maximaal aantal behandelingen

Krijg je bijvoorbeeld bekkenfysiotherapie voor urine-incontinentie, dan worden maximaal negen behandelingen vergoed.

Vergoeding voor fysio- en oefentherapie uit een aanvullende verzekering

Komt je aandoening niet voor in Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering? Dan kun je misschien een vergoeding krijgen uit je aanvullende zorgverzekering.

Komt je aandoening wel voor in de Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering? Dan kun je misschien langer of meer behandelingen vergoed krijgen vanuit je aanvullende zorgverzekering. Of je krijgt een vergoeding voor de eerste twintig behandelingen.

Of en wat je precies vergoed krijgt, verschilt per aanvullende zorgverzekering. Lees de voorwaarden zorgvuldig.

Hoe werken de vergoedingen voor fysio- en oefentherapie in praktijk?

We begrijpen dat het lastig kan zijn om voor jezelf te bepalen op hoeveel behandelingen je recht hebt en voor hoe lang. Daarom geven we een aantal voorbeelden.

  • Behandeling binnen één kalenderjaar

Aan het begin van een jaar onderga je een operatie aan je knie. Na de operatie heb je fysiotherapie nodig. De eerste twintig behandelingen betaal je zelf. Heb je een aanvullende verzekering? Dan krijg je misschien een vergoeding voor (een aantal van) deze behandelingen. Na de eerste twintig behandelingen krijg je een vergoeding vanuit het basispakket. Maar alleen als je je eigen risico al hebt opgemaakt.

  • Behandeling over twee kalenderjaren

In de zomer onderga je een operatie aan je knie. Na de operatie heb je fysiotherapie nodig. De eerste twintig behandelingen betaal je zelf. Je aanvullende verzekering keert daarvoor misschien een vergoeding uit. Na die eerste twintig behandelingen krijg je een vergoeding vanuit het basispakket. Maar alleen als je eigen risico al is opgemaakt. Vanaf 1 januari van het volgende jaar moet je weer eerst je volledige eigen risico opmaken voordat je een vergoeding krijgt vanuit het basispakket.

  • Behandeling op nieuwe zorgindicatie

Je ondergaat een operatie aan je knie en krijgt daarna fysiotherapie. Het gaat een tijdje beter, maar daarna weer slechter. Daarom onderga je weer een operatie aan je knie, met daarna opnieuw fysiotherapie. Daardoor krijg je een nieuwe zorgindicatie. Je betaalt dan de eerste twintig behandelingen weer zelf. Daarna verrekent de zorgverzekeraar de vergoeding uit het basispakket met je openstaande eigen risico.

Box icon

Paramedische zorg

Onder paramedische zorg vallen: fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. Het basispakket dekt deze zorg beperkt.

Doorzoek alle casussen

Heb je een probleem waar je met de zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kan je dit aan ons voorleggen.

Ga naar uitgebreid zoeken

Recente uitspraken binnen dit thema

Bindend advies GcZ, 18 augustus 2020, SKGZ201902762

Partijen hebben ter zitting overeenstemming bereikt.Paramedische zorg, fysiotherapie en oedeemtherapie, eerste 20 behandelingen, declaratiecodes Regelgev...

Paramedische zorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 18 augustus 2020
Datum publicatie: 18 augustus 2020
Bindend advies GcZ, 22 juli 2020, SKGZ201902693

De commissie beslist dat verzoekster met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 aanspraak heeft op twee behandelingen fysiotherapie per week ten laste v...

Paramedische zorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 22 juli 2020
Datum publicatie: 27 juli 2020
Bindende advies GcZ, 3 juni 2020, SKGZ201902012

Alternatieve zorg, massages bij meervoudige hernia Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.6 Bzv, Voorwaarden a...

Paramedische zorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 juni 2020
Datum publicatie: 11 juni 2020
Bekijk alle uitspraken binnen dit thema

Meer informatie

Rijksoverheid

Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering: de bijlage met aandoeningen waarvoor fysiotherapie en oefentherapie uit de basisverzekering wordt vergoed.

Zorginstituut Nederland

Algemene informatie over fysiotherapie en oefentherapie en over de wijzigingen per 1 januari 2019.