Bindend advies GcZ, 22 juli 2020, SKGZ201902693

Bindend advies GcZ, 22 juli 2020, SKGZ201902693

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 22 juli 2020
Datum publicatie: 27 juli 2020

De commissie beslist dat verzoekster met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 aanspraak heeft op twee behandelingen fysiotherapie per week ten laste van de zorgverzekering, tot 1 oktober 2020.

Verzoekster heeft in 2007 een Bickerstaf encephalitis doorgemaakt, waardoor zij een hersenbeschadiging heeft. De zorgverzekeraar heeft voor 2017 en 2018 aan verzoekster een machtiging verleend voor fysiotherapie. De aanvraag voor verlenging van de fysiotherapie is door de zorgverzekeraar echter afgewezen, omdat verzoekster geen indicatie heeft voor de behandeling. Ter zitting heeft hij hieraan toegevoegd dat de behandeling niet doelmatig is, waartegen verzoekster bezwaar heeft gemaakt.
Het Zorginstituut heeft in zijn advies van 3 juni 2020 geconcludeerd dat bij verzoekster sprake is van zowel een cerebellaire aandoening als van uitvalsverschijnselen als gevolg van hersenletsel. Hierbij is opgemerkt dat bij de indicatie in bijlage 1 Bzv niet is vermeld dat de uitvalsverschijnselen motorisch van aard moeten zijn. De commissie neemt deze conclusie over. Het beroep op het niet doelmatig zijn van de fysiotherapie werd te laat gedaan en wordt daarom gepasseerd.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken