Bindende advies GcZ, 3 juni 2020, SKGZ201902012

Bindende advies GcZ, 3 juni 2020, SKGZ201902012

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 juni 2020
Datum publicatie: 11 juni 2020

Partijen verschillen van mening of verzoeker aanspraak heeft op vergoeding van de aan hem verleende massagebehandelingen in verband met een meervoudige hernia. De commissie overweegt dat geen sprake is van fysiotherapie of oefentherapie. Nog daargelaten of sprake is van een natuurgeneeskundige behandeling, is niet gebleken dat de masseuse voldoet aan de voor natuurgeneeskunde gestelde (kwaliteits)eisen. Evenmin is gebleken dat de massagebehandelingen behoren tot een van de andere alternatieve behandelwijzen waarvoor de aanvullende ziektekostenverzekering dekking biedt. Verzoeker heeft daarom geen aanspraak op vergoeding hiervan.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken