Organisatie

Organisatie

De SKGZ is in 2006 opgericht door Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland. De ministeries van VWS en Financiën hebben de SKGZ aangewezen als geschilleninstantie. Ook is de SKGZ door de minister van Justitie en Veiligheid opgenomen op de lijst van aangewezen instanties tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

 

Bestuur en directie

Het bestuur bestaat uit drie leden. De voorzitter van het bestuur is mr. dr. A.G.J.M. (Ton) Rombouts. De overige leden zijn drs. C.F. (Cornelie) van Bergenhenegouwen en drs. K. (Kees) Erends. De dagelijkse leiding van de SKGZ is in handen van drs. T.E. (Theunis) Schaafstra.

 

Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen

De Ombudsman Zorgverzekeringen is mr. F. (Frederique) van Zomeren. Zij is eindverantwoordelijke voor de bemiddelingsprocedure bij de SKGZ. Soms lost bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen het probleem niet op. De consument kan dan aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen een bindende uitspraak vragen. Een consument kan ook direct bij de Geschillencommissie terecht. De Geschillencommissie bestaat uit:

De secretaris van de Geschillencommissie is mr. G.J. de Groot.

 

Onafhankelijk en onpartijdig

De Ombudsman Zorgverzekeringen en de voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen worden na instemming van de minister van Financiën benoemd door het bestuur. Ook de leden van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen worden benoemd door het bestuur. Informatie hierover en over de ambtstermijn lees je in onze statuten.

Uitspraken van de Geschillencommissie vind je op de uitspraken pagina. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe uitspraken? Meld je zich dan aan voor de nieuwsbrief.

 

Zorgverzekeringslijn

Sinds 1 mei 2013 is Zorgverzekeringslijn onderdeel van de SKGZ. Zorgverzekeringslijn geeft onafhankelijk advies en praktische tips voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Zorgverzekeringslijn legt gratis uit welke rechten en plichten (on)verzekerden hebben.

 

Financiën

Ieder jaar stelt de SKGZ een begroting op. Deze begroting leggen wij ter goedkeuring voor aan de minister van Financiën. De ziektekostenverzekeraars betalen vervolgens het door de minister vastgestelde bedrag. Dit gebeurt op basis van het marktaandeel per verzekeraar. Aan het einde van het jaar legt de SKGZ aan de minister van Financiën verantwoording af over het uitgegeven geld. Op deze manier kan de SKGZ onafhankelijkheid garanderen. Ieder jaar publiceert de SKGZ een jaarverslag en jaarrekening. Deze staan hier.