Profielen

Profielen


Drs. T.E. (Theunis) Schaafstra

Drs. T.E. (Theunis) Schaafstra,

is sinds 1 maart 2022 de directeur van de SKGZ. Hiervoor was hij tien jaar lang als managementteamlid van MediRisk onder andere verantwoordelijk voor de transitie tot een kennisorganisatie voor medische aansprakelijkheid. Tevens werkte hij veertien jaar in diverse functies bij Achmea, de helft daarvan bij de zorgverzekeringstak onder andere in Griekenland.

Mr. F. (Frederique) van Zomeren

Mr. F. (Frederique) van Zomeren,

is een bevlogen en ervaren mediator, jurist, trainer en bestuurder. Ze heeft een achtergrond in recht en internationale politiek met ruime ervaring in bemiddeling bij complexe thema’s op het snijvlak van de publieke en private sector. Ze is partner bij HAvZ Mediation en oprichter van DoeDemocratie. Jarenlang was ze ook voorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv). Als senior trainer bij het centrum voor Conflicthantering in Haarlem leidt ze sinds 2013 mediators op en ontwikkelt en geeft ze (internationale) maatwerktrainingen bij diverse organisaties. Ook is ze docent bij de Grotius Academie en het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters.

Prof. mr. A.I.M. (Toon) van Mierlo

Prof. mr. A.I.M. (Toon) van Mierlo,

is de voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Van 2006 tot 2018 was hij ook voorzitter van de Geschillencommissie. Daarnaast is hij hoogleraar burgerlijk recht, burgerlijk procesrecht en handelsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en Partner bij HabrakenRutten. Ook treedt hij veelvuldig op als arbiter in NAI-, ICC- en UNUM-verband. Tevens is hij lid van het College van Arbiters van de KNVB.

Mr. L. (Lidia) Ritzema

Mr. L. (Lidia) Ritzema,

studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna werkte ze 39 jaar als advocaat. Zij is lid geweest van de Raad van de Orde in het arrondissement ’s-Hertogenbosch en was ruim 10 jaar lid van het Hof van Discipline voor de advocatuur. Ze is lid van bet bestuur van de Stichting Tromp Percussion in Eindhoven en heeft in het verleden diverse andere bestuursfuncties gehad. Lidia Ritzema is sinds mei 2018 lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Mr. H.A.J. Kroon

Mr. H.A.J. Kroon,

is senior raadsheer en teamvoorzitter belastingrecht bij het Gerechtshof Den Haag. Sinds maart 2014 is hij lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Mr. M.T.C.J. Nauta-Sluijs

Mr. M.T.C.J. Nauta-Sluijs,

startte als advocaat (de Brauw Blackstone Westbroek). Daarna was zij onder meer actief als mediator. Als projectmanager was zij betrokken bij de oprichting van stichting The Borneo Initiative, een non-profit organisatie gericht op duurzaam bosbeheer. Bij NautaDutilh werkte zij als begeleider van startende advocaat-stagiairs. Als zelfstandig jurist is zij lid en voorzitter geweest in verschillende geschillen en klachtencommissies, waaronder de geschillencommissies Advocatuur, Notariaat en Kinderopvang. Sinds april 2020 is zij lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Mr. drs. J.W. Heringa

Mr. drs. J.W. Heringa ,

werkte als advocaat in de internationale advocatuur op het terrein van het Europees recht en later als specialist gezondheidsrecht. Vanuit zijn eigen bedrijf voorziet hij zorgaanbieders van gezondheidsrechtelijk advies. Daarnaast is hij voorzitter van de klachtadviescommissie Raad voor de Kinderbescherming. Sinds maart 2020 is hij lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts,

is oud burgemeester van ‘s -Hertogenbosch. Rombouts is lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van het VFonds en voorzitter van de internationale delegatie van de VNG Commissie Europa en Internationaal. Sinds 1 april 2015 is hij voorzitter van het bestuur van de SKGZ.

 • Voorzitter Stichting Nieuwe Natuur
 • Voorzitter Stichting Brabant Remembers/Crossroads
 • Adviseur Natuurbegraven Nederland
 • Voorzitter Erasmusfestival Brabant
 • Voorzitter Jury Nationale Citymarketing Trofee
 • Lid Jury European Cultural Heritage Label
 • Lid Alumniboard Radboud Universiteit Nijmegen
 • Voorzitter Stichting Klachten & Geschillen Zorg
 • Voorzitter EVnetNL / ElaadNL
 • Voorzitter Kennisplatform Elektro-Magnetische Velden en Gezondheid
 • Voorzitter Nederlandse Dansdagen
 • Voorzitter Bestuur Nationaal Monument Sint Jan
 • Adviseur Artishock
Drs. C.F. van Bergenhenegouwen

Drs. C.F. van Bergenhenegouwen,

studeerde Bedrijfskunde in Groningen. Zij werkte onder meer bij de Sociale Verzekeringsbank en Reaal Verzekeringen in management en directiefuncties met een focus op het klantperspectief en organisatieontwikkeling. Op dit moment is zij lid van de Raad van Commissarissen bij Rabobank Haarlem en omstreken en lid van de Raad van Toezicht Calibris Advies. Ook werkt ze als docent bij de Haagse Hogeschool. Sinds maart 2018 is zij vice-voorzitter/secretaris van het SKGZ bestuur.

Drs. K. Erends

Drs. K. Erends,

studeerde geneeskunde en deed de huisartsenopleiding. Hij werkte twaalf jaar als huisarts. Erends bekleedde functies bij Zilveren Kruis Achmea waaronder medisch adviseur, hoofd zorgbeleid & projecten en directeur zorg Achmea. Hij was actief als toezichthouder en bestuurder bij lokale overheden en belangenorganisaties zoals de Nederlandse Transplantatiestichting. Tevens was hij bestuurslid (COO) van de ’s Heeren Loo zorggroep en de KNOV. Hij is voorzitter van ZEVMB kenniscentrum. Ook is hij lid van de Advisory board van het health care fund van Syntrus Achmea Real Estate Fonds (SAREF) en lid van de Raad van Toezicht van Ziekenhuisgroep Twente. Met ingang van september 2023 bekleedt Kees de functie van voorzitter Raad van Toezicht van InteraktContour. Sinds maart 2018 is hij penningmeester van het SKGZ bestuur.