Welkom bij de SKGZ

Ik heb een klacht over mijn zorgverzekeraar

Kom je er met de zorgverzekeraar niet uit? Wij behandelen je klacht onafhankelijk en deskundig.

Ik wil een klacht indienen

Sneltest

Kijk of wij jou kunnen helpen bij je klacht.

Doe de sneltest

Wij zijn de SKGZ

Voorlichting, bemiddeling en geschilbeslechting

Soms hebben consument en zorgverzekeraar een verschil van mening. Bijvoorbeeld over de vergoeding van een behandeling, het betalen van de zorgpremie of het gebruik van hulpmiddelen. Als zij er samen niet uitkomen, helpt de SKGZ ze op weg. Dit doen wij door voorlichting, bemiddeling en geschilbeslechting. Vaak probeert eerst onze Ombudsman Zorgverzekeringen gratis een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Dan kan onze Geschillencommissie Zorgverzekeringen voor een beperkt bedrag van €37,00 een bindend advies geven. Deze commissie is een makkelijk en goedkoper alternatief voor een rechter. De SKGZ is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor de zorgverzekeringen.

Uitgelicht thema

Zorg tijdens vakantie

Zorg nodig tijdens de vakantie?

  • Laat je EHIC zien
  • Bel hulpdienst verzekeraar
Lees meer thema icon
Uitgelicht artikel

Zorg dat je niet in de wanbetalersregeling komt

De premies voor zorgverzekeringen zijn dit jaar flink gestegen. Maar wat als je langere tijd de premie niet meer kunt betalen? Dan kun je in de wanbetalersregeling terecht komen. Natasja Gibbs (BNNVARA) ging hierover in gesprek met Fre

Lees het hele artikel

Feiten en cijfers 2021

Alle feiten en cijfers

2.410

Ontvangen dossiers

2.330

Bemiddelresultaten

377

Geschillen

3.833

Mensen bereikt met
voorlichting door
Zorgverzekeringslijn