Eigen risico en eigen bijdrage

Eigen bijdrage en eigen risico

Eigen risico en eigen bijdrage

Heb je een klacht over je eigen risico of de eigen bijdrage? Neem contact met ons op

Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn twee verschillende dingen. In de praktijk is hier vaak verwarring over. Er komen ook veel regels en uitzonderingen bij kijken. Je kunt altijd contact met ons opnemen als je meer wilt weten over de verschillen. Of als je er met de zorgverzekering niet uitkomt over jouw specifieke situatie. We helpen je graag op weg door meer informatie te geven. Ook kun je een klacht over de zorgverzekering met ons bespreken, zodat wij kunnen bemiddelen.


Verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage

Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn twee verschillende dingen. De meeste zorg in het basispakket valt onder het eigen risico. Voor volwassenen geldt een verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar. Dat betekent dat je dit bedrag aan zorgkosten zelf betaalt. Voor jongeren onder 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Voor sommige zorg betaal je naast het eigen risico een eigen bijdrage. Dat komt omdat het basispakket deze zorg dan niet volledig vergoedt. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de kosten. Bijvoorbeeld voor orthopedische schoenen, hoortoestellen en ziekenvervoer. Dit deel betaal je dus altijd zelf. Op de website van de Rijksoverheid staat hier meer informatie over. Een aanvullende verzekering kan een eigen bijdrage wel vergoeden. Wat je vergoed krijgt, staat in de voorwaarden van de aanvullende verzekering.

Belangrijke punten bij het eigen risico

  • Het eigen risico is van toepassing op de meeste zorg uit het basispakket
  • Volwassenen hebben een verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar
  • Jongeren onder 18 jaar hebben geen eigen risico
  • Naast een verplicht eigen risico kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico
  • Het eigen risico geldt niet voor kosten voor huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg

Belangrijke punten bij de eigen bijdrage

  • Een eigen bijdrage betaal je voor zorg die niet volledig wordt vergoed uit het basispakket
  • Je betaalt dan een deel van de kosten zelf
  • Deze eigen bijdrage gaat niet van het nog openstaande eigen risico af
  • Voor de vergoeding die je wel krijgt, kan wél het eigen risico gelden
  • Soms vergoedt de aanvullende verzekering (een deel van) de eigen bijdrage

Heb je vragen over het eigen risico of de eigen bijdrage?

Bij het verrekenen van het eigen risico en de eigen bijdrage gelden regels, voorwaarden en uitzonderingen. Deze kunnen jaarlijks  veranderen. Heb je een probleem met je eigen risico of eigen bijdrage? En kom je er samen met de zorgverzekeraar niet uit? Leg je klacht aan ons voor. Wij bemiddelen onpartijdig en deskundig.

Twijfel je of wij je klacht kunnen behandelen? Doe dan de sneltest. Of bel of chat met ons. Oók bij vragen over een brief of besluit van jouwzorgverzekeraar. Onze dossierbehandelaars maken het graag duidelijk.

Box icon

In de praktijk

Klaas is in 2019 en 2020 behandeld voor één aandoening. Voor deze aandoening zijn twee Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s) gedeclareerd. Hierdoor brengt de zorgverzekeraar het eigen risico twee keer in rekening. Klaas is het hier niet mee eens en vraagt de Ombudsman om hulp. De Ombudsman bemiddelt en komt erachter dat er een onjuiste looptijd van de DBC is gebruikt. Uiteindelijk betaalt Klaas maar één keer het eigen risico.

Klacht indienen

Zijn er problemen met de zorgverzekeraar waar je zelf niet uitkomt? Leg je klacht aan ons voor.

Ik wil een klacht indienen

Verdiepende informatie

Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn twee heel verschillende dingen. De meeste zorg in het basispakket valt onder het verplichte eigen risico van € 385 per kalenderjaar. Dat betekent dat je dit bedrag aan zorgkosten zelf betaalt. Voor jongeren onder 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Voor sommige zorg geldt daarnaast een eigen bijdrage. Dit deel betaal je altijd zelf.  Soms kan een aanvullende verzekering de eigen bijdrage vergoeden.


Meer weten?

Rijksoverheid

Informatie over het eigen risico.

Rijksoverheid

Informatie over de eigen bijdrage.