Bindend advies GcZ, 12 augustus 2020, SKGZ202000361

Bindend advies GcZ, 12 augustus 2020, SKGZ202000361

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 12 augustus 2020
Datum publicatie: 13 augustus 2020

Verzoeker had op 31 december 2019 een betalingsachterstand. Deze betalingsachterstand had betrekking op een vordering die is verjaard. Hierover zijn verzoeker en de ziektekostenverzekeraar niet verdeeld. Partijen verschillen van mening of verzoeker zijn zorgverzekering met ingang van 1 januari 2020 mocht opzeggen. De ziektekostenverzekeraar stelt van niet omdat nog sprake is van een premieachterstand als bedoeld in artikel 8a Zvw. De commissie deelt dit standpunt niet. Het is niet in overeenstemming met een redelijke wetsuitleg wanneer de zorgverzekeraar in een geval als dit opzegging van een zorgverzekering verhindert door de verzekeringnemer een verjaarde vordering tegen te werpen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken