Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 17 augustus 2020, SKGZ201901608

De ziektekostenverzekeraar mag rente en incassokosten in rekening brengen op het moment dat een rekening niet op tijd wordt betaald. Een aanvullende verzekering biedt alleen dekking voor de zorg die daarin is beschreven.

Premie, hoogte betalingsachterstand, rente en incassokosten, reisvaccinaties, eigen risico, eigen bijdrage, verrekening vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017-2020, artt. 10, 11, 16 en 19 Zvw, 2.17 Bzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017-2020, gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 17 augustus 2020
Datum publicatie: 18 augustus 2020

Bindend advies GcZ, 12 augustus 2020, SKGZ202000361

Premie, premieachterstand, opzegging, aanmelding CAK Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, art. 8a en 16 Zvw, artt. 3:307, 3:317, 6:5 en 6:131 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 12 augustus 2020
Datum publicatie: 13 augustus 2020

Bindend advies GcZ, 5 augustus 2020, SKGZ202000309

Premie, aanmelding Zorginstituut, opschorting en hervatting aanmelding, hernieuwde opschorting, hoogte betalingsachterstand, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2006-2020, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 augustus 2020
Datum publicatie: 10 augustus 2020

Bindend advies GcZ, 22 juli 2020, SKGZ201901111

Premie, aanmelding bij het CAK, hoogte betalingsachterstand, voorstel finale kwijting, eigen risico, veronderstelde foutieve zorgnota, onderzoeksplicht zorgverzekeraar, wijzigen communicatievoorkeur Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artt. 10, 11, 13 en 18a-18d Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 7.2 en 7.3 Rzv, artt. 6:83 en 6:116 BW, gedeeltelijk toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 juli 2020
Datum publicatie: 30 juli 2020

Bindend advies GcZ, 8 juli 2020, SKGZ202000025

Buitenlandpolis, verhoging premie Regelgeving : Voorwaarden ziektekostenverzekering 2019, art. 7:940 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 juli 2020
Datum publicatie: 9 juli 2020

Bindend advies GcZ, 3 juni 2020, SKGZ202000121

Premie, premieachterstand, opschorting aanmelding CAK, verjaring, natuurlijke verbintenis Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2007-2020, paragraaf 3.3 Zvw, en artt. 3:307, 3:317 en 6:131 BW, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 3 juni 2020
Datum publicatie: 15 juni 2020

Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201901137

Premie, totstandkoming verzekering, aanmelding CAK, opschorting en hervatting aanmelding, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2014-2019, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 28 mei 2020

Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201900843

Premie, afmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, hernieuwde aanmelding CAK, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2006-2020, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2011, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 27 mei 2020

Bindend advies GcZ, 6 mei 2020, SKGZ201901923

Declaratie nota ziekenhuis Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 mei 2020
Datum publicatie: 15 mei 2020

Bindend advies GcZ, 6 mei 2020, SKGZ201900689

Premie, hoogte betalingsachterstand, verwerking MSNP-traject Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2009-2018, art. 16 Zvw, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 mei 2020
Datum publicatie: 15 mei 2020