Bindend advies GcZ, 5 augustus 2020, SKGZ202000309

Bindend advies GcZ, 5 augustus 2020, SKGZ202000309

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 augustus 2020
Datum publicatie: 10 augustus 2020

Verzoekster komt op tegen de beslissing van de zorgverzekeraar haar met ingang van 1 mei 2010 aan te melden als wanbetaler bij het toenmalige Zorginstituut. Daarnaast betwist verzoekster de door de zorgverzekeraar gestelde betalingsachterstand van € 8.872,06, exclusief rente en incassokosten alsmede de opschorting van de aanmelding met ingang van 1 juni 2019, de hervatting met ingang van 1 augustus 2019 en de hernieuwde opschorting met ingang van 1 maart 2020.
De commissie overweegt dat verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij meer of andere betalingen heeft gedaan dan blijken uit de opgave van de zorgverzekeraar, en dat zij de afgesproken betalingsregelingen niet is nagekomen. Daarom zijn de door de zorgverzekeraar getroffen maatregelen terecht.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken