Bindend advies GcZ, 8 juli 2020, SKGZ202000025

Bindend advies GcZ, 8 juli 2020, SKGZ202000025

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 juli 2020
Datum publicatie: 9 juli 2020

Verzoeker en zijn echtgenote zijn bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op grond van een buitenlandpolis. De ziektekostenverzekeraar heeft de premie voor deze verzekering in de afgelopen jaren geregeld verhoogd. De premie is met ingang van 1 januari 2020 verhoogd van € 410,75 per persoon per maand naar € 476,98 per persoon per maand. De commissie heeft in eerdere bindende adviezen aansluiting gezocht bij een uitspraak van het KIFID van 18 maart 2015 (2015-090). In dit geschil heeft de ziektekostenverzekeraar door middel van een brief bij het polisblad verzoeker geïnformeerd dat de premie stijgt. Daarnaast heeft hij hem op de mogelijkheid gewezen de verzekering op te zeggen. In een later e-mailbericht aan verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar uitleg gegeven over de reden van de verhoging. Verzoeker heeft ook toen van de bestaande opzegmogelijkheid geen gebruik gemaakt. De commissie oordeelt dat de ziektekostenverzekeraar verzoeker correct heeft geïnformeerd en dat de premieverhoging voor 2020 daarom rechtmatig was. Verzoeker en zijn echtgenote zijn in 2020 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd gebleven, tegen de hogere premie.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken