Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201901137

Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201901137

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 28 mei 2020

Verzoeker stelt dat tussen hem en de ziektekostenverzekeraar geen rechtsgeldige overeenkomst bestaat. Daarnaast is hij van mening dat geen sprake is van een betalingsachterstand waardoor de aanmelding als wanbetaler bij het CAK, de opschorting hiervan, en de hervatting van de aanmelding ten onrechte hebben plaatsgevonden.
De commissie oordeelt dat tussen verzoeker en de ziektekostenverzekeraar een overeenkomst tot stand is gekomen. Verzoeker heeft zelf een aanvraagformulier ingevuld en daarmee een aanbod gedaan, dat door de ziektekostenverzekeraar is geaccepteerd. Daarna is een betalingsachterstand ontstaan, waarvan het bestaan door verzoeker onvoldoende is bestreden. Verzoeker is daarom terecht aangemeld als wanbetaler. Vervolgens is de aanmelding terecht opgeschort na het afspreken van een betalingsregeling. De aanmelding is hierna terecht hervat toen de premie voor de maand januari 2019 niet tijdig werd voldaan. Tot slot oordeelt de commissie dat de hoogte van de betalingsachterstand door de ziektekostenverzekeraar juist is vastgesteld.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken