Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201900843

Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201900843

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 27 mei 2020

Verzoeker komt op tegen de beslissing van de ziektekostenverzekeraar zijn aanvullende ziektekostenverzekering met ingang van 1 januari 2012 te beëindigen. Daarnaast betwist verzoeker de door de ziektekostenverzekeraar gestelde betalingsachterstand van € 5.728,57, exclusief rente en incassokosten, alsmede de aanmelding als wanbetaler bij het CAK met ingang van 1 april 2018.
De commissie overweegt dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij meer of andere betalingen heeft gedaan. Daarom zijn de door de ziektekostenverzekeraar getroffen maatregelen terecht.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken