Bindend advies GcZ, 6 mei 2020, SKGZ201900689

Bindend advies GcZ, 6 mei 2020, SKGZ201900689

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 mei 2020
Datum publicatie: 15 mei 2020

Verzoekster heeft eind 2014 een stabilisatieovereenkomst getekend. In vervolg hierop heeft de Sociale Dienst samen met de zorgverzekeraar afspraken gemaakt. Deze afspraken hielden in dat verzoekster binnen 36 maanden minimaal een bedrag van € 313,82 betaalt. Het is de commissie gebleken dat verzoekster dit bedrag heeft voldaan. Anders dan verzoekster veronderstelt heeft de zorgverzekeraar na ontvangst de resterende vordering afgeboekt. Nadat de afspraak met de Sociale Dienst was gemaakt, is een nieuwe betalingsachterstand ontstaan. De zorgverzekeraar heeft een financieel overzicht overgelegd. Hieruit blijkt dat over de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2018 geen sprake (meer) is van een betalingsachterstand. De commissie oordeelt dat verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij te veel heeft betaald, en dat dit overzicht daarom als juist moet worden beschouwd.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken