Bindend advies GcZ, 17 augustus 2020, SKGZ201901608

Bindend advies GcZ, 17 augustus 2020, SKGZ201901608

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak : 17 augustus 2020
Datum publicatie : 18 augustus 2020

De ziektekostenverzekeraar mag rente en incassokosten in rekening brengen op het moment dat een rekening niet op tijd wordt betaald. Een aanvullende verzekering biedt alleen dekking voor de zorg die daarin is beschreven.

Verzoekers en de ziektekostenverzekeraar verschillen van mening over het bestaan van een betalingsachterstand en over de hoogte van de vergoeding van vaccinatie. De commissie beslist dat de betalingsachterstand die op 22 juni 2020 door de ziektekostenverzekeraar is vastgesteld juist is. Verzoekers hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij meer of andere betalingen hebben gedaan dan door de ziektekostenverzekeraar zijn vermeld. Een gevolg van niet-tijdig betalen is dat rente in incassokosten in rekening zijn gebracht bij verzoekers. Dit gevolg is vermeld in de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden en in de brieven die aan verzoekers zijn gestuurd. De ziektekostenverzekeraar heeft de rente en incassokosten rechtsgeldig in rekening gebracht. Daarnaast heeft verzoeker I alleen recht op vergoeding van zorgkosten op grond van de aanvullende ziektekostenverzekering zoals in de voorwaarden van die verzekering is beschreven. In dit geval leidt dit ertoe dat slechts een deel van de vaccinaties wordt vergoed en geen recht bestaat op een hogere vergoeding.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken