Bindend advies GcZ, 4 september 2019, SKGZ201900205

Bindend advies GcZ, 4 september 2019, SKGZ201900205

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 september 2019
Datum publicatie: 4 september 2019

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar verzocht de aanvullende tandartsverzekering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 te beëindigen en de voor deze verzekering betaalde premie te restitueren. De ziektekostenverzekeraar heeft dit verzoek niet ingewilligd. De commissie merkt op dat de ziektekostenverzekeraar met ingang van 1 januari 2015 zowel de namen als de dekking van de aangeboden aanvullende ziektekostenverzekeringen heeft gewijzigd. Over deze wijzigingen is verzoekster geïnformeerd door middel van een brochure. Hoewel deze brochure niet is overgelegd, is door de ziektekostenverzekeraar gesteld, en door verzoekster niet bestreden, dat in deze brochure de verschillende wijzigingen stonden vermeld. De ziektekostenverzekeraar is dan ook niet gehouden de tandartsverzekering met terugwerkende kracht tot genoemde datum te beëindigen en de hiervoor betaalde premie te restitueren.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken