Bindend advies GcZ, 5 juni 2019, SKGZ201801781

Bindend advies GcZ, 5 juni 2019, SKGZ201801781

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 juni 2019
Datum publicatie: 6 juni 2019

EU-EER, grensarbeider, ingangsdatum zorgverzekering, premieachterstand, overdracht
incassobureau, opzegging zorgverzekering
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 5, 8a en 16 Zvw, Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken