Bindend advies GcZ, 18 maart 2020, SKGZ201901680

Bindend advies GcZ, 18 maart 2020, SKGZ201901680

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 maart 2020
Datum publicatie: 3 april 2020

Verzoeker heeft in juli 2019 een aanvraag voor een zorgverzekering ingediend bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar heeft deze aanvraag op 10 juli 2019 ontvangen. Ingevolge artikel 5 Zvw gaat de verzekering in op het moment van ontvangst van de aanvraag door de zorgverzekeraar. Derhalve is door laatstgenoemde de ingangsdatum van de zorgverzekering terecht op 10 juli 2019 gesteld. Verzoeker is vanaf deze datum ook premieplichtig. Omdat de zorgverzekeraar de ingangsdatum juist heeft vastgesteld, wordt het verzoek om schadevergoeding eveneens afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken