Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201901985

Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201901985

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 27 mei 2020

Verzoeker heeft op 8 maart 2019 een aanvraag ingediend bij de ziektekostenverzekeraar voor een zorgverzekering en een aanvullende ziektekostenverzekering. Volgens de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden is de datum waarop de aanvraag wordt ontvangen de ingangsdatum voor de verzekeringen. Volgens verzoeker moet de ingangsdatum van de verzekeringen worden vastgesteld op 1 januari 2019, omdat de ziektekostenverzekeraar hierover aan hem een (telefonische) toezegging heeft gedaan. Het is aan verzoeker aannemelijk te maken dat aan hem een dergelijke toezegging is gedaan. Daarin is hij niet geslaagd. Dat betekent dat de ingangsdatum van de verzekeringen op juiste wijze is vastgesteld.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken