Persoonsgebonden budget

Persoonsgebonden budget (PGB)

Verdiepende informatie over het persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (pgb vv)

Wil je meer weten over het persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging? We geven je hier uitleg

Met een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (pgb vv) kun je zelf zorg inkopen. Bijvoorbeeld voor wijkverpleging, persoonlijke verzorging, verpleging thuis of intensieve kindzorg. Zo’n pgb krijg je niet zomaar. Een aanvraag moet aan veel regels en voorwaarden voldoen. Je leest er hier meer over.


Wat is een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld waarmee je zelf zorg inkoopt. Je bepaalt hiermee dus zelf van wie je zorg krijgt.

De Zorgverzekeringswet (Zvw) kent één persoonsgebonden budget: het persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging. Het heet ook wel pgb vv of het Zvw-budget. Dit budget vraag je aan bij de zorgverzekeraar. Daarmee kun je zelf zorg inkopen. Het gaat dan om wijkverpleging voor jeugd of volwassenen, persoonlijke verzorging, verpleging thuis of intensieve kindzorg (ikz). Je declareert het loon of de vergoeding van de zorgverlener bij de zorgverzekeraar. Je kan ook de SVB vragen de salarisadministratie te doen. Dan stuur je de declaraties van de zorgverlener naar de SVB.

Daarnaast zijn er drie andere soorten pgb’s. Een pgb voor jeugdhulp en een pgb voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vraag je aan bij je gemeente. Een pgb voor de Wet langdurige zorg vraag je aan bij het zorgkantoor. Op deze pagina geven we alleen informatie over het pgb verpleging en verzorging vanuit de Zvw.

Wanneer krijg je een pgb voor verpleging en verzorging (pgb vv)?

Je krijgt alleen een pgb vv via je zorgverzekeraar als je langer dan een jaar persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebt. Of als je palliatieve zorg nodig hebt en minder dan drie maanden te leven. Daarnaast moet je aan de voorwaarden van het Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging voldoen. Die voorwaarden zijn:

  • Je hebt een indicatie voor wijkverpleging.
  • Deze indicatie is maximaal drie maanden oud.
  • De indicatie is opgesteld door een bevoegd (wijk)verpleegkundige niveau 5. De verpleegkundige beschrijft je zorgbehoefte. De verpleegkundige kan ook een zorgplan maken. Let op: op basis van een uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen is bepaald dat een zorgverzekeraar het aantal door de wijkverpleegkundige geïndiceerde uren van een PGB niet zomaar kan aanpassen. Hierover moet hij contact opnemen met de wijkverpleegkundige.
  • Je kunt uitleggen waarom je een persoonsgebonden budget wilt.
  • Je moet achteraf uitleg geven aan de zorgverzekeraar over hoe je het budget hebt gebruikt. Daarom krijg je alleen een pgb als je het budget zelf kunt beheren. Zoals contracten regelen met zorgverleners, de zorg inplannen, alle uitgaven administreren en controleren of zorgverleners zich aan de afspraken houden. Je mag dat ook door een vertegenwoordiger laten doen.
  • Je hebt geen betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar.

Elke zorgverzekeraar heeft een Reglement pgb verpleging en verzorging. Daarin staat precies waaraan je moet voldoen.

Waar moet je op letten?

Je mag zelf je zorgverlener kiezen. Je maakt zelf afspraken met deze zorgverlener, bijvoorbeeld over het aantal uren. De zorgverzekeraar mag het geld van het pgb vv verrekenen met bedragen die je nog moet betalen. Bijvoorbeeld de verzekeringspremie. Of zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Je krijgt dan geen geld voor een ingediende declaratie.

Flinke daling aantal klachten PGB Verpleging en Verzorging

Uit de in februari 2024 gepubliceerde PGB-monitor 2022 blijkt dat het aantal klachten in de categorie Verpleging en Verzorging (vv) flink is gedaald. Dit zijn dossiers die voornamelijk gaan over het aanvragen en verlenen van een PGB vv. Deze daling is volgens de SKGZ te danken aan het feit dat de Geschillencommissie in 2021 duidelijkheid heeft gegeven over de reikwijdte van de overlegplicht. De Geschillencommissie stelde dat bij twijfel over de indicatie voor een PGB vv, altijd overleg nodig is met de indicerend wijkverpleegkundige. In 2022 ontving de SKGZ bijna de helft minder geschillen over dit onderwerp (46 in 2022 en 91 in 2021).

Wanneer neem je contact met ons op

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen of klachten hebt na het lezen van de verdiepende informatie. Omdat je bijvoorbeeld minder uren hebt gekregen dan in je indicatie staat of omdat je vragen hebt over het reglement pgb vv van je zorgverzekeraar. Of als je iemands vertegenwoordiger bent en een pgb vv beheert of wilt aanvragen. Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

Box icon

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb

Bijvoorbeeld verblijf in een ziekenhuis, een revalidatie-instelling, of een GGZ-instelling. Vanaf 1 januari 2015 wordt ‘verpleging in de wijk’ vergoed uit het basispakket. In dit thema vind je ook de uitspraken van de Geschillencommissie hi...

Doorzoek alle casussen

Heb je een probleem waar je met de zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kan je dit aan ons voorleggen.

Ga naar uitgebreid zoeken

Recente uitspraken binnen dit thema

Bindend advies GcZ, 22 juli 2020, SKGZ202000315

Verzoekster heeft aanspraak op 490 minuten Persoonlijke Verzorging en 250,2 minuten Verpleging per week, verleend door een familielid.Verpleging en verzorg...

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 juli 2020
Datum publicatie: 24 juli 2020
Bindend advies GcZ, 15 juli 2020, SKGZ202000466

Een verzekerde is redelijkerwijs niet aangewezen op persoonlijke verzorging en/of verpleging als een indicatie voor eerstelijns verblijf (ELV) bestaat.Verp...

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 juli 2020
Datum publicatie: 22 juli 2020
Bindend advies GcZ, 1 juli 2020, SKGZ201902405

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), psychische problemen, geneeskundige context Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt...

Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2020
Datum publicatie: 3 juli 2020
Bekijk alle uitspraken binnen dit thema

Meer informatie

Rijksoverheid

Voor meer informatie over het persoonsgebonden budget.

Regelhulp.nl

Wegwijzer naar zorg en ondersteuning.

Juiste Loket

Ondersteuning voor mensen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben.

ILZe (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Informatie over langdurige zorg en ondersteuning voor volwassenen.