Bindend advies GcZ, 15 juli 2020, SKGZ202000466

Bindend advies GcZ, 15 juli 2020, SKGZ202000466

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 juli 2020
Datum publicatie: 22 juli 2020

Een verzekerde is redelijkerwijs niet aangewezen op persoonlijke verzorging en/of verpleging als een indicatie voor eerstelijns verblijf (ELV) bestaat.

Verzoekster heeft op 22 maart 2018 een indicatie voor ELV gekregen. Zij heeft ervoor gekozen niet voltijd in de instelling te verblijven, maar met enige regelmaat naar huis te gaan. Hier was zij aangewezen op persoonlijke verzorging die zij heeft gedeclareerd op grond van haar persoonsgebonden budget. De ziektekostenverzekeraar heeft deze kosten aanvankelijk vergoed, maar later teruggevorderd. De commissie beslist dat dit terecht is, omdat een verzekerde redelijkerwijs niet is aangewezen op persoonlijke verzorging en/of verpleging in de thuissituatie als sprake is van een indicatie voor ELV.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken