Bindend advies GcZ, 1 juli 2020, SKGZ201902405

Bindend advies GcZ, 1 juli 2020, SKGZ201902405

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2020
Datum publicatie: 3 juli 2020

Verzoekster heeft aanspraak gemaakt op een PGB vv in verband met psychische en fysieke klachten. De ziektekostenverzekeraar heeft het PGB vv niet toegekend omdat hij van mening is dat sprake is van handelingen van begeleidende aard, waarbij de geneeskundige context ontbreekt. Het Zorginstituut heeft geadviseerd tot afwijzing van het verzoek. Hoewel psychische klachten aanleiding kunnen zijn voor een PGB vv, moet dan wel worden aangetoond dat een behoefte bestaat aan verpleegkundige zorg met een geneeskundige context of een hoog risico daarop. De zorgvraag van verzoekster is door de wijkverpleegkundige onvoldoende onderbouwd. Zo is niet duidelijk wat de relatie is tussen de psychische klachten en de beperkingen, en worden de fysieke klachten en de beperkingen hierdoor niet nader uiteen gezet. De commissie volgt het advies van het Zorginstituut. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij aanspraak heeft op een PGB vv.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken