Bindend advies GcZ, 1 juli 2020, SKGZ201901021

Bindend advies GcZ, 1 juli 2020, SKGZ201901021

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2020
Datum publicatie: 3 juli 2020

Verzoeker wenst aanspraak te maken op een PGB vv en heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar heeft deze aanvraag slechts voor een deel toegekend. Het deel van de zorg dat is geïndiceerd omtrent de toiletgang en het medicatiegebruik mag volgens hem niet bij indicatie worden betrokken, omdat dit redelijkerwijs van het netwerk van verzoeker kan worden verwacht. Verzoeker heeft dit betwist. De commissie overweegt dat onduidelijk is of de indicerend wijkverpleegkundige de inzet van het netwerk bij de indicatiestelling heeft betrokken. Het lag op de weg van verzoeker deze onduidelijkheid weg te nemen. Verzoeker is hierin niet geslaagd. Om die reden beslist de commissie dat de ziektekostenverzekeraar geen hoger PGB vv hoeft toe te kennen. Ook bestaat geen reden om verzoeker de verzochte schadevergoeding toe te kennen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken