Advies Zorginstituut Nederland, 27 mei 2020, 2020000753, SKGZ201901021

Advies Zorginstituut Nederland, 27 mei 2020, 2020000753, SKGZ201901021

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 27 mei 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, gebruikelijke zorg
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met
2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2019

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken