Advies Zorginstituut Nederland, 22 juni 2020, 202025755, SKGZ202000315

Advies Zorginstituut Nederland, 22 juni 2020, 202025755, SKGZ202000315

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 22 juni 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, zorg in natura, aantal toegekende uren, zorg
verleend door familielid
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken