Bindend advies GcZ, 22 juli 2020, SKGZ202000315

Bindend advies GcZ, 22 juli 2020, SKGZ202000315

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 juli 2020
Datum publicatie: 24 juli 2020

Verzoekster heeft aanspraak op 490 minuten Persoonlijke Verzorging en 250,2 minuten Verpleging per week, verleend door een familielid.

Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor zorg in natura door een niet- gecontracteerde zorgverlener. De aanvraag betrof 630 minuten Persoonlijke Verzorging en 250,2 minuten Verpleging per week. De ziektekostenverzekeraar heeft hiervan 350 minuten Persoonlijke Verzorging en 110 minuten Verpleging per week toegekend. Lopende de geschilprocedure bij de commissie heeft de ziektekostenverzekeraar gesteld in het geheel geen vergoeding te willen verlenen, aangezien is gebleken dat de zorg wordt verleend door een familielid. De commissie overweegt dat in de door de ziektekostenverzekeraar genoemde wetten niet is geregeld dat zorg niet mag worden verleend door een familielid. Daarom moet worden beoordeeld op hoeveel uren zorg verzoekster aanspraak heeft. Omdat het Zorginstituut heeft geoordeeld dat alleen de zorg in verband met de transfers in het zorgplan niet is onderbouwd, bestaat aanspraak op overige geïndiceerde uren. Dit betreft 490 minuten Persoonlijke Verzorging en 250,2 minuten Verpleging per week.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken