Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 17 april 2019, SKGZ201801912

Zittend ziekenvervoer, rolstoelgebonden, interpretatie regelgeving, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13, 2.14 en 2.15 Bzv, 2.37 Rzv, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019

Advies Zorginstituut Nederland, 11 maart 2019, 2019007284, SKGZ201801912

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer, rolstoelgebonden, interpretatie regelgeving

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019

Bindend advies GcZ, 6 februari 2019, SKGZ201800844

Zittend ziekenvervoer, ondersteunende begeleiding, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 februari 2019
Datum publicatie: 7 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 16 januari 2019
Datum publicatie: 7 februari 2019

Advies Zorginstituut Nederland, 16 januari 2019, 2018055569, SKGZ201800844

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer, ondersteunende begeleiding, telefonische toezegging

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 februari 2019
Datum publicatie: 7 februari 2019
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 16 januari 2019
Datum publicatie: 7 februari 2019

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800904

EU/EER, België, ambulancevervoer, vergoeding incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2018, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, artt. 6:74 BW, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 19 december 2018

Advies Zorginstituut Nederland,30 januari 2018,2017050176,SKGZ201701554

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer, geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), pedicure, Versatis® pleisters

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum advies: 30 januari 2018
Datum publicatie: 19 september 2018

Advies Zorginstituut Nederland,13 december 2017,2017051230,SKGZ201701121

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Belgie, ambulancevervoer

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum advies: 13 december 2017
Datum publicatie: 17 september 2018

Advies Zorginstituut Nederland,1 december 2017,2017048960,SKGZ201701407

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, therapeutisch zwemmen, schadevergoeding

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum advies: 1 december 2017
Datum publicatie: 6 september 2018

Bindend advies GcZ,29 augustus 2018,SKGZ201701840

EU/EER, Italië, Zwitserland, zittend ziekenvervoer, repatriëring, vergoeding reis- en verblijfkosten, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, art. 19 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 augustus 2018
Datum publicatie: 31 augustus 2018

Bindend advies GcZ,20 juni 2018,SKGZ201700972

Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hardheidsclausule, machtiging, Voorwaarden zorgverzekering 2016 en 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016 en 2017, verzoek toegewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 20 juni 2018
Datum publicatie: 21 juni 2018