Bindend advies GcZ, 12 augustus 2020, SKGZ201902094

Bindend advies GcZ, 12 augustus 2020, SKGZ201902094

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 augustus 2020
Datum publicatie: 13 augustus 2020

Een tweede HIPEC voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk, voor een tweede debulking is geen hogere vergoeding mogelijk dan € 18.871,36.

Verzoeker is een asbestslachtoffer. Hij heeft in België een tweede HIPEC en debulkingoperatie ondergaan, en de kosten hiervan bij de ziektekostenverzekeraar gedeclareerd. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van de HIPEC afgewezen en heeft de tweede debulkingoperatie vergoed tot een bedrag van € 18.871,36. De commissie beslist dat een tweede HIPEC bij een mesothelioom niet conform de stand van de wetenschap en praktijk is en daarmee geen verzekerde prestatie vormt ten laste van de zorgverzekering.
De commissie volgt hiermee het advies van Zorginstituut Nederland. De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar niet gehouden is voor de tweede debulkingoperatie een hogere vergoeding te verlenen dan € 18.871,36. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voor de tweede debulkingoperatie meer heeft moeten betalen dan dit bedrag. Aan de hand van de nota's die hij de commissie heeft gestuurd heeft hij de stelling van de ziektekostenverzekeraar, dat een deel van de kosten betrekking heeft op de tweede HIPEC, niet weerlegd.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken