Advies Zorginstituut Nederland, 2 juli 2020, 2020004562, SKGZ201901845

Advies Zorginstituut Nederland, 2 juli 2020, 2020004562, SKGZ201901845

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 2 juli 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, medisch specialistische zorg, MBST Kernspinresonanz-Therapie, stand
van de wetenschap en praktijk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken