Advies Zorginstituut Nederland, 30 juni 2020,2020026265, SKGZ202000459

Advies Zorginstituut Nederland, 30 juni 2020,2020026265, SKGZ202000459

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 30 juni 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, mondzorg, zygoma implantaten bij geresorbeerde
bovenkaak, stand wetenschap en praktijk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv,
2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art.
20 Vo. nr. 883/2004

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken