Advies Zorginstituut Nederland, 16 juni 2020, 2020012991, SKGZ201902515

Advies Zorginstituut Nederland, 16 juni 2020, 2020012991, SKGZ201902515

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 16 juni 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, cataractoperatie met plaatsing
torische lenzen beiderzijds, hoogte vergoeding
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr.
883/2004

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken