Definitief Advies Zorginstituut Nederland, 15 juli 2020, 2020019763, SKGZ201902094

Definitief Advies Zorginstituut Nederland, 15 juli 2020, 2020019763, SKGZ201902094

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 15 juli 2020
Datum publicatie: 17 augustus 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, tweede Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie
(HIPEC), stand wetenschap en praktijk, tweede debulking operatie,
hoogte vergoeding, marktconform tarief
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr.
883/2004

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken