Advies Zorginstituut Nederland, 6 april 2020, 2020012805, SKGZ201800995

Advies Zorginstituut Nederland, 6 april 2020, 2020012805, SKGZ201800995

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 6 april 2020
Datum publicatie: 7 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Verenigde staten, geneeskundige zorg, spoedeisende zorg
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.1, 2.5 en
bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken