Bindend advies GcZ, 4 december 2019, SKGZ201802106

Bindend advies GcZ, 4 december 2019, SKGZ201802106

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 december 2019
Datum publicatie: 6 december 2019

Nadat zich een ernstig incident had voorgedaan is verzoeker door de politie meegenomen naar het bureau. Op het bureau heeft de politiemedewerker aan hem gevraagd of hij hulp van de GGZ wilde. Deze vraag is door verzoeker ontkennend beantwoord. Omdat de politie zich zorgen maakte over zijn gesteldheid, is toch een hulpverlener van de GGZ ingeschakeld. Met deze hulpverlener heeft verzoeker een kort gesprek gehad, gevolgd door een tweede gesprek met een collega. De kosten van de zorg heeft GGZ Drenthe rechtstreeks bij de ziektekostenverzekeraar gedeclareerd, waarna deze het declareerde bedrag heeft verrekend met het nog openstaande verplicht eigen risico van verzoeker.
De zorg die hij heeft ontvangen kan alleen voor vergoeding in aanmerking komen ten laste van de zorgverzekering als gesproken kan worden van een acute zorgvraag. De commissie is op basis van de overgelegde verslagen van de contacten van oordeel dat niet vaststaat dat bij verzoeker sprake was van een acute zorgvraag. Er heeft geen behandeling plaatsgevonden en tijdens beide contactmomenten werd door de zorgverleners geconstateerd dat bij verzoeker geen sprake was van psychische problematiek die om behandeling vroeg. De zorg is dan ook ten onrechte ten laste van de zorgverzekering vergoed en kon om die reden niet met het nog openstaande eigen risico worden verrekend.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken