Bindend advies GcZ, 20 november 2019, SKGZ201900559

Bindend advies GcZ, 20 november 2019, SKGZ201900559

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2019
Datum publicatie: 25 november 2019

Verzoeker stelt dat de ziektekostenverzekeraar was gehouden op zijn verzoek te controleren of de declaratie van de betrokken zorgaanbieder in lijn is met de bij hem geïndiceerde zorg. De commissie overweegt dat het bij een naturapolis in beginsel aan de zorgverzekeraar is om te bepalen hoe hij nakoming van de met zorgaanbieders gemaakte kwaliteitsafspraken waarborgt. De ziektekostenverzekeraar heeft verklaard dat hij dit doet door steekproefsgewijs te controleren of gepaste zorg wordt verleend. In deze controle worden meldingen, zoals door verzoeker gedaan, meegenomen. De ziektekostenverzekeraar heeft verder bij de zorgaanbieder navraag gedaan naar de zorgverlening én de declaratie gecontroleerd. Op basis hiervan heeft hij geen onregelmatigheden geconstateerd. Daarbij heeft verzoeker ter zitting verklaard dat hij zijn eigen risico in 2017 en 2018 hoe dan ook zou hebben vol gemaakt. De ziektekostenverzekeraar hoefde, gelet op het voorgaande, niet te controleren of de declaratie in lijn is met de bij verzoeker geïndiceerde zorg.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken