Bindend advies GcZ, 14 augustus 2019, SKGZ201801722

Bindend advies GcZ, 14 augustus 2019, SKGZ201801722

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 augustus 2019
Datum publicatie: 14 augustus 2019

Geneeskundige zorg, GGZ, verplicht eigen risico, indicatie, gedeclareerde uren
: Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11,19 en 21 Zvw, 2.1,2.4, 2.17 en 2.18 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, Regeling informatieverstrekking
ziektekostenverzekeraars aan consumenten, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken