Begin en einde zorgverzekering

Begin en einde zorgverzekering

Begin en einde zorgverzekering

Wil je meer weten over de regels rondom de zorgverzekeringsplicht en het begin en einde van je zorgverzekering? We geven je hier uitleg

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De zorgverzekeraar bepaalt aan de hand van de wettelijke regels vanaf welke datum en tot wanneer je verzekeringsplichtig bent. Dat kan best ingewikkeld zijn, want er gelden veel regels, voorwaarden en uitzonderingen. Je leest er hier meer over.


Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten

Als je in Nederland woont, moet je verzekerd zijn voor zorg. Dat moet je zelf regelen. Een zorgverzekering is ook verplicht als je niet in Nederland woont, maar wel in Nederland werkt. Die verplichting staat in de Zorgverzekeringswet. Je hebt dan recht op een vergoeding voor zorgkosten die in het basispakket zitten. Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht.

Uitzonderingen op deze basisregel staan in Artikel 2 Zorgverzekeringswet en Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999. Militairen in dienst zijn bijvoorbeeld niet verzekeringsplichtig.

Als je verzekeringsplichtig bent en je bent niet binnen vier maanden verzekerd voor zorg, dan krijg je een brief van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Daarin staat dat je binnen drie maanden verzekerd moet zijn voor zorg. Doe je dat niet? Dan krijg je een boete. Die boete kun je maximaal twee keer krijgen. Daarna regelt het CAK een zorgverzekering voor jou. Die verzekering moet je zelf betalen.

Wat heb je nodig voor een aanmelding bij een zorgverzekeraar?

Na je aanmelding controleert de zorgverzekeraar je gegevens, zoals je geboortedatum. En de zorgverzekeraar kijkt of je met je adres staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms sta je daar niet in, bijvoorbeeld omdat je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt. Dan kun je alleen een zorgverzekering regelen als je de verzekeringsplicht op een andere manier aantoont. Bijvoorbeeld met een (digitale) loonstrook die niet ouder is dan een maand. Of met een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het kan zes tot acht weken duren voordat je die verklaring krijgt.

Wanneer begint je zorgverzekering?

Ben je verzekeringsplichtig en heb je binnen vier maanden daarna een zorgverzekering geregeld? Dan is de ingangsdatum van de zorgverzekering hetzelfde als de ingangsdatum van de verzekeringsplicht. Je betaalt premie vanaf de ingangsdatum. Als je je later aanmeldt, is de ingangsdatum van de zorgverzekering hetzelfde als de datum waarop je je hebt aangemeld. Heb je voor die datum zorgkosten? Dan moet je die kosten zelf betalen. Als je een verblijfsvergunning krijgt, geldt de datum van afgifte op de verblijfsvergunning als startdatum voor je verzekeringsplicht.

Bij het wisselen van zorgverzekeraar aan het einde van het jaar is er een overgangsperiode. Je mag tot en met 31 december je oude zorgverzekering stopzetten. Daarna heb je tot en met 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering te regelen, dus tot 1 februari. De nieuwe zorgverzekering gaat dan in vanaf 1 januari van hetzelfde jaar.

Wanneer eindigt je zorgverzekering?

Je zorgverzekering kan eindigen door de volgende oorzaken:

  • Je zorgverzekering stopt bij overlijden.
  • Je zorgverzekering stopt als je je huidige zorgverzekering opzegt en een nieuwe zorgverzekering afsluit. Dat kan jaarlijks met ingang van 1 januari. Of als je verzekeringnemer bent van de polis van iemand anders en die persoon sluit zelf een basisverzekering af. De zorgverzekering van die persoon kan je dan opzeggen. Dit kan het hele jaar.
  • Je zorgverzekering stopt omdat je in een ander land gaat wonen en werken (emigreren). Je moet dit op tijd doorgeven aan je zorgverzekeraar, zodat je geen zorgkosten vergoed krijgt waar je geen recht meer op hebt. De zorgverzekeraar kan die vergoeding terug eisen.
  • Je zorgverzekering kan ook stoppen als de zorgverzekeraar geen zorgverzekering meer mag aanbieden. Of als de zorgverzekeraar alleen in een bepaalde regio werkt en jij buiten die regio gaat wonen. Dan moet je een nieuwe zorgverzekering regelen die aansluit op de oude zorgverzekering.
  • Je zorgverzekeraar stopt je zorgverzekering, omdat je niet meer staat ingeschreven in de BRP. Of als je adres in onderzoek is. Of als zijn brieven aan jou retour komen en je nergens op reageert. Daarvoor geldt de richtlijn gerede twijfel. Ook aanvullende verzekeringen worden dan beëindigd. Je moet dan alle zorgkosten zelf betalen.

Hoe voorkom je dat de zorgverzekeraar de zorgverzekering beëindigt?

Geef adreswijzigingen binnen zeven dagen door aan de zorgverzekeraar. Laat brieven van de zorgverzekeraar niet liggen, maar reageer zo snel mogelijk. Bijvoorbeeld als de zorgverzekeraar vraagt om informatie om de verzekeringsplicht vast te stellen. Let erop dat je niet in de BRP geregistreerd staat als ‘vertrokken met onbekende redenen’, bijvoorbeeld als je door een scheiding ergens tijdelijk gaat wonen. Of als je huur is opgezegd en je nog geen nieuwe woning hebt. De zorgverzekeraar kan dan ook je zorgverzekering stoppen.

Wanneer neem je contact met ons op

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen of klachten hebt na het lezen van de verdiepende informatie. Je denkt bijvoorbeeld dat je onterecht bent uitgeschreven door je zorgverzekeraar. Of een zorgverzekeraar wil je niet accepteren. Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

Box icon

Begin, einde verzekering

Elke verzekering heeft een begin en einde. Voor het afsluiten van de aanvullende verzekering kunnen extra voorwaarden gelden. En de basisverzekering kan niet altijd worden opgezegd, als er een betalingsachterstand is.

 

...

Doorzoek alle casussen

Heb je een probleem waar je met de zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kan je dit aan ons voorleggen.

Ga naar uitgebreid zoeken

Recente uitspraken binnen dit thema

Bindend advies GcZ, 17 juni 2020, SKGZ201902446

Ingangs- en beëindigingsdatum zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, hoogte betalingsachterstand Regelgeving : Voorwaarden zorgverzeker...

Begin, einde verzekering
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 juni 2020
Datum publicatie: 22 juni 2020
Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201901624

Opzegging verzekering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art. 7 Zvw, art. 149 Rv Zaaknummer : 201901624, verzoek afgewezen

Begin, einde verzekering
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 8 juni 2020
Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201901985

Ingangsdatum ziektekostenverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, telefonische toezegging Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art....

Begin, einde verzekering
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 27 mei 2020
Bekijk alle uitspraken binnen dit thema

Meer informatie

Rijksoverheid

Algemene informatie over de zorgverzekering.

Zorgverzekeringslijn

Informatie over wat je kunt doen als je bijvoorbeeld geen woonadres hebt.

Sociale verzekeringsbank

Informatie over het aanvragen van een onderzoek bij de SVB.