Advies Zorginstituut Nederland, 10 juni 2020, 2020019079, SKGZ201901720

Advies Zorginstituut Nederland, 10 juni 2020, 2020019079, SKGZ201901720

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 10 juni 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Medisch specialistische zorg, (herhaal)consult, vitamine B12-injecties, stand van de
wetenschap en praktijk, indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken