Advies Zorginstituut Nederland, 1 juli 2020, 2020018531, SKGZ201902043

Advies Zorginstituut Nederland, 1 juli 2020, 2020018531, SKGZ201902043

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 1 juli 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, België, geneeskundige zorg, medisch specialistische revalidatie, indicatie,
zorgplicht, informatieplicht
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004, Regeling
informatieverstrekking ziektekostenverzekeraar aan consumenten (TH/NR-017)

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken