Ziekenvervoer

Ziekenvervoer

Verdiepende informatie over ziekenvervoer

Wil je meer weten over de vergoeding voor ziekenvervoer? We geven je hier uitleg

Heb je een probleem met je zorgverzekeraar over ziekenvervoer? We begrijpen dat dit vervelend is. Zeker als dat vervoer van en naar de behandeling van een zorgverlener voor jou onmisbaar is. Het basispakket kan dit ziekenvervoer vergoeden, maar er gelden wel voorwaarden. Je leest er hier meer over.


Vergoeding van ziekenvervoer uit het basispakket

Ziekenvervoer is vervoer van en naar je zorgverlener. Je krijgt er alleen een vergoeding voor vanuit het basispakket als de behandeling voor een deel of helemaal onder het basispakket valt. Voor de vergoeding voor ziekenvervoer gelden veel regels en voorwaarden. Deze kunnen jaarlijks veranderen. En je hebt vooraf toestemming nodig van je zorgverzekeraar. Voor een langere afstand dan 200 kilometer enkele reis heb je ook vooraf toestemming nodig.

Er zijn twee soorten ziekenvervoer:

 • per ambulance
 • per auto, taxi of openbaar vervoer (bus of trein)

Per ambulance word je alleen in noodgevallen vervoerd of op aanvraag van een ziekenhuis. De vergoeding daarvoor hangt meestal niet af van de beoordeling van een zorgverzekeraar. Wel betaal je ervoor via je eigen risico, als je dit nog niet hebt verbruikt. Maar op deze pagina gaat het om ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar vervoer.

Je komt in aanmerking voor een vergoeding voor ziekenvervoer als je in een van de volgende zeven patiëntengroepen valt:

 • Je ondergaat nierdialyses.
 • Je krijgt een oncologische behandeling met chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie (tegen kanker).
 • Je kunt je alleen verplaatsen met een rolstoel.
 • Je hebt begeleiding nodig bij het verplaatsen omdat je slecht ziet.
 • Je bent jonger dan 18 jaar en je hebt 24-uurs zorg nodig of permanent toezicht, bijvoorbeeld voor een ernstige chronische lichamelijke ziekte (somatische zorg) of een lichamelijke handicap.
 • Je bent een oudere patiënt en hebt een behandeling nodig voor ingewikkelde lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen (geriatrische revalidatie).
 • Je hebt een dagbehandeling nodig in een groep, speciaal voor mensen die een aandoening hebben zoals een chronisch progressieve degeneratieve ziekte (zoals de ziekte van Alzheimer of Parkinson), niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking.

Uitzondering via de hardheidsclausule

Ook als je niet in één van de bovenstaande zeven patiëntengroepen valt, kun je soms een vergoeding krijgen voor vervoer van en naar je zorgverlener. Dat kan via de hardheidsclausule. Met de volgende rekenformule bepaalt de zorgverzekeraar of je recht hebt op een vergoeding:
(aantal maanden) x (aantal keren per week) x (aantal weken per maand) x (aantal km enkele reis) x 0,25

Soms gebruiken zorgverzekeraars een kortere rekenformule:
(aantal maanden) x (aantal keren per week) x (aantal km enkele reis)

Let hierbij op het volgende:

 • Het gaat om het aantal kilometers enkele reis, dus niet het totale aantal kilometers voor de hele reis.
 • Je kunt voor maximaal twaalf maanden een vergoeding krijgen, dus bij het aantal maanden mag je niet meer dan 12 invullen

Is de uitkomst 250 of meer? Dan kun je bij de zorgverzekeraar een beroep doen op de hardheidsclausule. Daar moet je zelf om vragen, voordat je het ziekenvervoer nodig hebt.

Waar moet je nog meer rekening mee houden?

Voor sommige ziektekosten uit het basispakket betaal je een eigen bijdrage. Dat geldt ook voor ziekenvervoer. De overheid bepaalt voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog die eigen bijdrage is. Op de website van de Rijksoverheid staat een actueel overzicht van de eigen bijdragen per zorgsoort. De eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico.

Is je eigen risico nog niet op? Dan verrekent de zorgverzekeraar de vergoeding voor het ziekenvervoer met je eigen risico. Pas als je eigen risico helemaal op is, krijg je een vergoeding uitbetaald voor het ziekenvervoer. Als je drie dagen of meer achter elkaar ziekenvervoer nodig hebt, kun je een vergoeding voor logeerkostenvragen aan de zorgverzekeraar. Deze vergoeding vervangt de vergoeding voor het ziekenvervoer. Je krijgt dus niet beide vergoedingen. Als je recht hebt op een vergoeding voor ziekenvervoer, kun je ook een vergoeding voor de reiskosten van een begeleider krijgen. Die begeleiding moet dan wel noodzakelijk zijn. Vraag dit ook vooraf aan bij je zorgverzekeraar.

Wanneer neem je contact met ons op

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen of klachten hebt na het lezen van de verdiepende informatie. Bijvoorbeeld over de rekenformule die zorgverzekeraars gebruiken bij de hardheidsclausule. Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

Box icon

Vervoer

Het basispakket vergoedt medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance. In een aantal gevallen dekt het basispakket ook het ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer.

...

Doorzoek alle casussen

Heb je een probleem waar je met de zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kan je dit aan ons voorleggen.

Ga naar uitgebreid zoeken

Recente uitspraken binnen dit thema

Bindend advies GcZ, 17 april 2019, SKGZ201801912

Zittend ziekenvervoer, rolstoelgebonden, interpretatie regelgeving, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13, 2.14 en 2.15 Bzv, 2.37...

Vervoer
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 23 april 2019
Datum publicatie: 23 april 2019
Bindend advies GcZ, 6 februari 2019, SKGZ201800844

Zittend ziekenvervoer, ondersteunende begeleiding, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv...

Vervoer
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 februari 2019
Datum publicatie: 7 februari 2019
Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800904

EU/EER, België, ambulancevervoer, vergoeding incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2018, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, artt. ...

Buitenland, Europees recht, Vervoer
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 19 december 2018
Bekijk alle uitspraken binnen dit thema

Meer informatie

Rijksoverheid

Vragen en antwoorden over ziekenvervoer.

Zorginstituut Nederland

Nog meer informatie over ziekenvervoer, onder andere voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).