Mondzorg

Mondzorg

Verdiepende informatie over mondzorg

Wil je meer weten over vergoedingen voor mondzorg? We geven je hier uitleg

Een vergoeding voor mondzorg hangt af van je leeftijd, de soort behandeling en welke verzekering je hebt. Je krijgt mondzorg van een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, kaakchirurg of orthodontist. Soms krijg je een behandeling helemaal vergoed, soms maar voor een deel. Een aanvullende (tandarts)verzekering kan meer vergoeden. De regels en voorwaarden voor vergoeding van mondzorg zijn dus best ingewikkeld. En ze kunnen jaarlijks veranderen. Je leest er hier meer over.


Vergoeding voor mondzorg vanuit het basispakket

De overheid bepaalt welke vergoedingen voor mondzorg in het basispakket zitten. De zorgverzekeraars mogen niet meer of minder vergoeden uit het basispakket. Of je een vergoeding voor mondzorg uit het basispakket krijgt, hangt op de eerste plaats van je leeftijd af:

Je bent jonger dan 18 jaar

Dan vergoeden zorgverzekeraars veel soorten mondzorg. Bijvoorbeeld voor de periodieke controle bij de tandarts, voor het verwijderen van tandsteen en voor vullingen. De vergoeding geldt ook voor chirurgische tandheelkundige hulp bij de kaakchirurg. Maar niet voor een beugel (orthodontie). Daarvoor krijg je alleen een vergoeding als je een zeer ernstige afwijking aan je mond hebt. Denk bijvoorbeeld aan een gespleten lip, kaak en gehemelte (schisis). Voor welke zeer ernstige afwijkingen de vergoeding geldt, staat op de indicatieve lijst. Het College van Adviserende Tandartsen heeft die lijst opgesteld.

Je bent 18 jaar of ouder

Dan krijg je geen vergoeding uit het basispakket voor de meeste soorten mondzorg. De periodieke controle bij de tandarts betaal je bijvoorbeeld zelf. Voor een klein aantal soorten mondzorg krijg je wel een vergoeding: de kosten van chirurgische tandheelkundige hulp, speciaal röntgenonderzoek en uitneembare kunstgebitten. De vergoeding wordt verrekend met je (overgebleven) eigen risico.

Je krijgt ook een vergoeding voor mondzorg als  je een zeer ernstige (ontwikkelings)stoornis hebt of zeer ernstige afwijkingen aan de mond. Wat daaronder valt, staat beschreven in artikel 2.7 van het Besluit zorgverzekering.

Je eigen bijdrage voor mondzorg uit het basispakket

Voor sommige mondzorg uit het basispakket betaal je een eigen bijdrage. Dat staat in artikel 2.31 van de Regeling zorgverzekering. Het gaat om:

  • een eigen bijdrage van 25 procent van de kosten voor een kunstgebit (uitneembare volledig prothese) bij de tandarts of tandprotheticus voor een verzekerde van 18 jaar en ouder.
  • een eigen bijdrage van 10 procent van de kosten voor een kunstgebit op implantaten in de onderkaak. Voor de bovenkaak geldt een percentage van 8 procent.
  • een eigen bijdrage van 10 procent van de kosten voor reparatie of overzetting van een volledig kunstgebit.

Kosten voor mondzorg die worden vergoed uit de het basispakket gaan bovendien eerst af van het openstaande eigen risico.

Vergoeding voor mondzorg vanuit een aanvullende (tandarts)verzekering

Is je kind jonger dan 18 jaar en wil je een vergoeding voor een beugel (orthodontie)? Dan kun je een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Let goed op voor welke behandelingen en welke behandelaars en voor hoeveel behandelingen de vergoeding geldt. Dat kan verschillen per zorgverzekeraar. Ook de maximale vergoeding en de totale vergoeding tijdens de hele verzekeringsduur is per zorgverzekeraar anders. Soms krijg je alleen een percentage van de kosten vergoed of betaal je een eigen bijdrage.

Ook als je 18 jaar of ouder bent, kun je een aanvullende verzekering afsluiten als je een vergoeding wilt voor mondzorg. Voor de vergoeding van een beugel (orthodontie) heb je een aanvullende tandartsverzekering nodig. Ook bij deze verzekeringen gelden verschillende voorwaarden per zorgverzekeraar. Ze rekenen bijvoorbeeld met een maximale vergoeding voor de hele duur van de verzekering voor sommige behandelingen. Of een maximale vergoeding voor mondzorg per jaar. Of ze geven alleen een percentage van de kosten als vergoeding. Ook kan er soms een wachttijd van een jaar gelden.

Wanneer neem je contact met ons op

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen of klachten hebt na het lezen van de verdiepende informatie. Bijvoorbeeld als je een afwijzing voor vergoeding van mondzorg hebt gekregen van je zorgverzekeraar en je begrijpt niet waarom. Of als je denkt dat je voor een uitzondering in aanmerking komt. Neem dan contact met ons op. We helpen denken graag met je mee.

Box icon

Mondzorg

Onder mondzorg vallen bijvoorbeeld de tandarts en de orthodontist. De meeste behandelingen voor verzekerden vanaf 18 jaar worden _niet_ uit het basispakket vergoed. Een aanvullende tandartsverzekering geeft extra vergoeding.

...

Doorzoek alle casussen

Heb je een probleem waar je met de zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kan je dit aan ons voorleggen.

Ga naar uitgebreid zoeken

Recente uitspraken binnen dit thema

Bindend advies GcZ, 18 augustus 2020, SKGZ202001151

De aandoening OSAS is geen tandheelkundige aandoening op grond waarvan aanspraak bestaat op bijzonder tandheelkundige zorg.Mondzorg, orthodontie in bijzond...

Mondzorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2020
Datum publicatie: 18 augustus 2020
Bindend advies GcZ, 12 augustus 2020, SKGZ202000016

De commissie beslist dat verzoeker geen aanspraak heeft op het aanbrengen van twee implantaten en een 4-delige brug ten laste van de zorgverzekering.Mondzo...

Mondzorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 augustus 2020
Datum publicatie: 13 augustus 2020
Bindend advies GcZ, 29 juli 2020, SKGZ202000234

De commissie beslist dat niet vaststaat dat de schade aan het gebit is veroorzaakt door een ongeval.Aanvullende ziektekostenverzekering, tandheelkundige zo...

Mondzorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 juli 2020
Datum publicatie: 30 juli 2020
Bekijk alle uitspraken binnen dit thema

Meer informatie

Zorginstituut Nederland

Hier lees je voor welke mondzorg je een vergoeding krijg uit het basispakket en wat zeer ernstige tandheelkundige afwijkingen zijn.

Vergoeding voor mondzorg tot 18 jaar

Informatie over de vergoeding voor mondzorg voor jongeren tot 18 jaar.

Bijzondere orthodontische hulp

Informatie over wat bijzondere orthodontische hulp inhoudt.