Bindend advies GcZ, 12 augustus 2020, SKGZ202000016

Bindend advies GcZ, 12 augustus 2020, SKGZ202000016

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 augustus 2020
Datum publicatie: 13 augustus 2020

De commissie beslist dat verzoeker geen aanspraak heeft op het aanbrengen van twee implantaten en een 4-delige brug ten laste van de zorgverzekering.

Verzoeker heeft ongeveer vijftien jaar geleden een ongeval gehad, waardoor gebitsschade is ontstaan. Destijds zijn enkele elementen door het ongeval losgeraakt en nadien hebben verschillende endodontische behandelingen plaatsgevonden. Dit alles heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom is bij de zorgverzekeraar een aanvraag ingediend voor het aanbrengen van twee implantaten en een 4-delige brug, mogelijk in combinatie met botopbouw.
Toen het ongeval plaatsvond, was verzoeker ouder dan 18 jaar. Daarom komt hij niet in aanmerking voor vergoeding van tandvervangende hulp op grond van artikel 2.7, zesde lid, Bzv. Voor een indicatie tot bijzondere tandheelkundige hulp moet sprake zijn van een ernstige aandoening van het tand-kaak-mondstelsel, zoals schisis of een andere in ernst hiermee te vergelijken situatie, waarbij in dit verband valt te denken aan een dento-alveolair defect. Het verlies van enkele gebitselementen is niet als zodanig te kwalificeren. Ook is bij verzoeker geen sprake van een ernstig geslonken tandeloze kaak, waarbij de implantaten dienen ter bevestiging van een volledige uitneembare gebitsprothese

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken