Plastische chirurgie

Plastische chirurgie

Plastische chirurgie

Heb je een klacht over de vergoeding van plastische chirurgie? Neem contact met ons op

Voor de vergoeding van plastische chirurgie gelden verschillende regels. De aard van de behandeling speelt hierin ook een rol. Is de behandeling alleen om het uiterlijk mooier te maken of gaat het om een medisch noodzakelijke ingreep? Sommige plastisch chirurgische behandelingen worden onder voorwaarden vergoed. Plastische chirurgie die alleen bedoeld is om het uiterlijk mooier te maken, wordt niet vergoed. Soms is hiervoor wel een vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende verzekering. Heb je een brief of afwijzing gekregen van de zorgverzekeraar? En kom je er samen niet uit? Leg dan je klacht of vraag aan ons voor.


Plastische chirurgie wordt onder voorwaarden vergoed vanuit het basispakket

Vanuit het basispakket worden plastisch chirurgische behandelingen onder voorwaarden vergoed. Meestal is daarom voorafgaand aan de behandeling toestemming nodig van de zorgverzekeraar. Plastische chirurgie die alleen bedoeld is om het uiterlijk te verbeteren, wordt nooit vergoed vanuit het basispakket. Heb je een aanvullende verzekering? Dan kan cosmetische en andere plastische chirurgie mogelijk wel vergoed worden. In de voorwaarden van een aanvullende verzekering staat de precieze vergoeding.

Belangrijke punten bij de vergoeding van plastische chirurgie:

  • Plastische chirurgie kan onder voorwaarden worden vergoed vanuit het basispakket
  • Vraag hiervoor vooraf toestemming van de zorgverzekeraar
  • Plastische chirurgie met alleen een cosmetisch doel wordt nooit vergoed uit het basispakket
  • Vanuit een aanvullende verzekering is vergoeding voor plastische chirurgie soms mogelijk

Heb je vragen over de vergoeding van plastische chirurgie?

Plastische chirurgische behandelingen kunnen onder voorwaarden vergoed worden. Maar er gelden voorwaarden en uitzonderingen die jaarlijks kunnen veranderen. Denk je dat jij recht hebt op (meer) vergoeding? Of ben je het niet eens met het besluit van de zorgverzekeraar? Dan kun je een klacht indienen bij ons.

Wil je eerst weten of wij je op weg kunnen helpen? Doe dan de sneltest voor de klacht. Of bel of chat met ons. Dit mag ook altijd bij onduidelijk over een brief van de zorgverzekeraar. Wij behandelen vragen en klachten onpartijdig en deskundig.

Box icon

In de praktijk

Gerda wil graag een buikwandcorrectie, zodat zij minder last heeft van rugklachten en problemen met verplaatsen. De behandeling wordt niet vergoed door de verzekeraar. Aangezien zij in een rolstoel zit, is haar situatie anders dan die van iemand die niet in een rolstoel zit. Het Zorginstituut geeft advies. Door de functiebeperking van Gerda moet de zorgverzekeraar haar buikwandcorrectie wel vergoeden.

Klacht indienen

Zijn er problemen met de zorgverzekeraar waar je zelf niet uitkomt? Leg je klacht aan ons voor.

Ik wil een klacht indienen

Verdiepende informatie

Vanuit het basispakket wordt plastische chirurgische behandelingen onder voorwaarden vergoed.

Zo moet de behandeling ‘doelmatig’, en dus nuttig, zijn en mag deze niet onder de uitsluitingen vallen. Ook moet er een ‘verzekeringsindicatie’ bestaan. Deze toont aan dat er sprake is van een ‘aantoonbare lichamelijke functiestoornis’. Daarom is het vaak nodig dat je vooraf toestemming aan de zorgverzekeraar vraagt.

Het basispakket vergoedt geen chirurgische ingrepen die alleen worden gedaan vanwege cosmetische redenen, zoals een mooier uiterlijk. Vanuit een aanvullende verzekering wordt cosmetische en andere plastische chirurgie mogelijk wel vergoed.


Meer weten?

Rijksoverheid

Algemene informatie over cosmetische ingrepen.

Zorginstituut Nederland

Algemene informatie over behandelingen van plastisch chirurgische aard.

VAV Werkwijzer

Onder andere met link naar de betreffende Werkwijzer.